Kybernetické riziko

Dnešné podnikateľské prostredie je globálne a vysoko prepojené, čo zvyšuje pravdepodobnosť kybernetických hrozieb. Organizácie musia byť zabezpečené, aby minimalizovali riziko a optimalizovali nové príležitosti. Máte správnu stratégiu riadenia kybernetického rizika na podporu výkonnosti?