supply chain

Služby

Dodávateľský reťazec

Preskúmať obsah

Dodávateľský reťazec

Nezáleží na tom, aká inovatívna alebo premyslená je vaša podniková stratégia. Ak nefunguje na úrovni prevádzky, nikdy sa nestane realitou. Ak nefunguje na úrovni prevádzky, nikdy sa nestane realitou. Naši odborníci na dodávateľský reťazec prinášajú strategickú hodnotu prostredníctvom poradenských služieb, ktoré optimalizujú a zlepšujú dodávateľský reťazec.

 

Oddelenie spoločnosti Deloitte zamerané na globálny dodávateľský reťazec prináša praktickú hodnotu založenú na stratégii prostredníctvom poradenských služieb, ktoré optimalizujú, pretvárajú a zlepšujú celý dodávateľský reťazec – návrh, plán, zdroje, realizáciu a dodanie. Riešime tie najkomplexnejšie otázky, pričom čerpáme z globálnych schopností, ktoré pokrývajú všetky oblasti podnikovej stratégie a prevádzky v odvetviach ako spotrebiteľské a priemyselné produkty, energetika a prírodné zdroje, finančné služby, technológie, médiá a telekomunikácie, zdravotníctvo a štátna správa.

Value webs