Finance Transformation

Riešenia

Finančná transformácia

Preskúmať obsah

Každý finančný riaditeľ, ktorý uskutočnil finančnú transformáciu, vie, že ide o zložitý a časovo náročný proces. Vyžaduje si starostlivé plánovanie a zdroje a môže byť nákladná, najmä bez správneho plánovania. Finančná transformácia je však kľúčová, ak majú financie držať krok s meniacimi sa potrebami a stratégiami podniku.

 

Deloitte pomáha finančným riaditeľom riešiť najväčšie priority, ktoré umožňujú finančnému oddeleniu podporovať a vytvárať hodnotu pre podnik – od vybudovania finančného oddelenia ako dôveryhodného partnera cez vypracovanie efektívneho prevádzkového modelu a zlepšovanie kľúčových procesov až po riadenie priebežných výsledkov.

Ivan Lužica

Ivan Lužica

partner, poradenstvo

Počas vyše 20-ročnej praxe v oblasti IT a poradenských služieb sa zúčastnil a viedol viaceré projekty na Slovensku v súkromnom aj verejnom sektore. Jeho kľúčovou zodpovednosťou v optimalizačných proje... Viac

Názov súvisiacich tém