Mergers and Acquisitions

Služby

Poradenstvo pri fúziách a akvizíciách

Deloitte poskytuje poradenstvo pri akvizíciách a investíciách do private equity počas celého životného cyklu fúzie alebo akvizície. Naše komplexné poradenské služby pri fúziách, akvizíciách a odpredaji majetku sú šité na mieru jedinečným potrebám všetkých našich klientov.

Preskúmať obsah

Spájanie organizácií prostredníctvom fúzií a akvizícií, ich rozdeľovanie a odpredaj ich majetku patria k najkomplexnejším podnikateľským činnostiam, aké môže vôbec organizácia vykonávať.
Deloitte M&A Institute Thought Leadership
Deloitte je jediný poskytovateľ odborných služieb, ktorý dokáže poradiť pri strategických akvizíciách a investíciách do private equity počas celého životného cyklu fúzie alebo akvizície. Od tvorby stratégie po výber správneho partnera. Od vykonania hĺbkovej previerky po uzavretie obchodu. Od začiatku do konca zosúlaďujeme naše služby s vašimi potrebami v oblasti transakcií, integrácie a rozdelenia s cieľom vytvárať hodnotu pre našich klientov.
Technology spin-off