service operations

Služby

Prevádzka služieb

Preskúmať obsah

Zákazníci za svoju dôveru očakávajú kvalitu a hodnotu, ale plnenie týchto očakávaní môže byť úplne odlišné v organizáciách, ktoré poskytujú služby a nie výrobky. 

Odborníci spoločnosti Deloitte na prevádzku služieb spolupracujú s poskytovateľmi služieb v rôznych odvetviach a sektoroch, aby zlepšili ziskovosť a produktivitu podniku. Pomáhame vám zdokonaliť kľúčové prvky vášho obchodného modelu využitím analytiky a nekonvenčného prístupu. Zlepšujeme tak kvalitu služieb, ktoré poskytujete svojim zákazníkom, pričom vytvárame hodnotu pre vašu organizáciu.

Zlepšujeme tak kvalitu služieb, ktoré poskytujete svojim zákazníkom, pričom vytvárame hodnotu pre vašu organizáciu prostredníctvom zjednodušenia procesov, zníženia prevádzkových nákladov a zosúladenia technologických systémov s modelmi prevádzky, vďaka čomu získate konkurenčnú výhodu.

Digital