Business Model Transformation

Služby

Transformácia obchodného modelu

Preskúmať obsah

Máte víziu pre vaše podnikanie – ale viete, ako ju budete realizovať? Transformácia obchodného modelu pomáha so zavádzaním obchodných a prevádzkových zmien potrebných na dosiahnutie strategickej vízie organizácie. 

 

Konzultanti spoločnosti Deloitte zameraní na transformáciu obchodného modelu sú pripravení pomôcť vám využiť nové príležitosti na rast, znížiť náklady, zvýšiť efektivitu a držať krok s preferenciami spotrebiteľov. Naše rozmanité špecializácie (návrh modelu podnikania, globálne podnikové služby, outsourcing, transformácia nákladov, nehnuteľnosti a stratégia geografického pôsobenia) pomáhajú organizáciám stanoviť a realizovať strategickú víziu a dramaticky zlepšiť výsledky podnikania.

2016 Global outsourcing survey