Poznatky

Prieskum Deloitte medzi mileniálmi a generáciou Z za rok 2024

Už tretí rok po sebe sú najväčšou obavou generácie Z (tzv. zetkárov) a mileniálov životné náklady. O tom, že sa v priebehu budúceho roka ekonomická situácia v ich krajine zlepší, je presvedčená necelá tretina, čo je najväčší podiel od prieskumu z roku 2020, ktorý sa uskutočnil tesne pred vypuknutím pandémie COVID-19.

Prieskum Deloitte medzi viac ako 22 800 zástupcami generácie Z a mileniálmi v 44 krajinách skúma, ako sa tieto generácie snažia zmysluplne žiť a pracovať v meniacom sa svete. Vo väčšom rozsahu pokračujú v presadzovaní zmien, ktoré chcú vidieť na pracovisku a v rámci spoločnosti.

Kľúčom k spokojnosti v zamestnaní je zmysluplná práca a najvyššou prioritou zostáva work-life balans a flexibilita

 • Väčšina zetkárov (86 %) a mileniálov (89 %) k svojej celkovej spokojnosti a duševnej pohode v zamestnaní potrebuje, aby ich práca mala zmysel.
 • Polovica zetkárov (50 %) a 4 z 10 mileniálov (43 %) odmietlo pracovať na zadaní alebo projekte na základe osobného etického kódexu alebo presvedčenia. Približne rovnaký počet respondentov (44 % zetkárov a 40 % mileniálov) odmietol pracovnú ponuku zamestnávateľa.  
 • V súlade s minuloročnými zisteniami zostáva work-life balans hlavným kritériom pri výbere zamestnávateľa. 
 • Dve tretiny zetkárov (64 %) a mileniálov (66 %) pracujú v organizáciách, ktoré nedávno zaviedli postupy pre návrat do kancelárie. Prinieslo to zmiešané pocity – niektorí hovoria o výhodách ako lepšie pracovné nasadenie a spolupráca, zatiaľ čo iní pociťujú zvýšený stres a zníženú produktivitu. 

Generatívnu AI pozitívnejšie vnímajú pravidelní používatelia, ktorí majú zároveň väčšie obavy o pracovné miesta

 • Hlavnou emóciou, ktorá sa obom generáciám s témou GenAI spája, je neistota. Vzrušenie a fascinácia sa však držia v tesnom závese.
 • Túto technológiu pozitívnejšie vnímajú pravidelní používatelia. Respondenti, ktorí GenAI využívajú v práci stále alebo väčšinu času, sú častejšie presvedčení, že im ušetrí čas, zlepší spôsob práce a zabezpečí work-life balans. 
 • Na druhej strane, čím viac respondenti používajú GenAI, tým viac sa u nich objavujú určité obavy. Šesť z desiatich zetkárov a mileniálov (59 %), ktorí často pracujú s GenAI, je presvedčených, že automatizácia riadená GenAI odstráni pracovné miesta.
 • Obe generácie sa zameriavajú na rekvalifikáciu a školenia, ale len polovica zetkárov (51 %) a mileniálov (45 %) tvrdí, že ich zamestnávateľ dostatočne školí o schopnostiach, výhodách a hodnote GenAI.

Environmentálna udržateľnosť aj naďalej ovplyvňuje kariérne rozhodnutia a spotrebiteľské správanie

 • Až 62 % zetkárov a 59 % mileniálov tvrdí, že za posledný mesiac pociťovali obavy o životné prostredie.
 • Väčšina respondentov z oboch generácií (73 % zetkárov a 77 % mileniálov) podniká kroky v snahe minimalizovať svoj vplyv na životné prostredie. Až 79 % zetkárov a 81 % mileniálov sa domnieva, že organizácie by mohli a mali robiť viac, aby spotrebiteľom umožnili prijímať udržateľnejšie rozhodnutia. 
 • Dvaja z desiatich zetkárov a mileniálov už zmenili prácu alebo odvetvie, ktoré boli v rozpore s ich environmentálnymi hodnotami, a ďalšia štvrtina z oboch skupín to plánuje urobiť v budúcnosti. 
 • Približne polovica zetkárov (54 %) a mileniálov (48 %) uvádza, že spolu s kolegami vyvíjajú tlak na svojich zamestnávateľov, aby prijímali opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy.
 • Okrem svojich vlastných zamestnávateľov vyzývajú respondenti aj podniky k väčšej udržateľnosti, a to prijímaním ekologických rozhodnutí o spotrebe a značkách, s ktorými spolupracujú. 

Keďže na úroveň stresu vplývajú faktory súvisiace s prácou, zamestnávatelia by sa mali naďalej zameriavať na zlepšovanie duševného zdravia na pracovisku

 • Len približne polovica zetkárov (51 %) a mileniálov (56 %) hodnotí svoje duševné zdravie ako dobré či mimoriadne dobré. Hoci sa úroveň stresu od minulého roka mierne znížila, stále zostáva vysoká – 40 % zetkárov a 35 % mileniálov tvrdí, že sa cítia vystresovaní stále alebo väčšinu času. 
 • Hlavnými spúšťačmi stresu sú financie a zdravie rodiny, ako aj faktory súvisiace s prácou, napr. dlhý pracovný čas a nedostatok uznania. 
 • 54 % zetkárov a 55 % mileniálov súhlasí, že zamestnávatelia berú vážne duševné zdravie svojich zamestnancov.
 • Priestor na zlepšenie však existuje, pokiaľ ide o otvorenú komunikáciu o duševnom zdraví.  
 • Takmer traja z desiatich respondentov z oboch generácií sa obávajú, že by ich manažér diskriminoval, ak by upozornili na stres alebo iné problémy súvisiace s duševným zdravím, a približne traja z desiatich neveria, že vedúci pracovníci kladú na pracovisku dôraz na duševné zdravie. 
The Deloitte Global Millennial and Gen Z Survey 2024
Bolo to užitočné?