Central European CFO Survey 2018

Poznatky

Prieskum medzi finančnými riaditeľmi v Strednej Európe 2018

Porovnanie finančných postojov firiem v roku 2018

Za posledných osem rokov spoločnosť Deloitte vykonala viacero štúdií, ktoré sledujú najnovšie myslenie a správanie finančných riaditeľov, ktorý predstavujú najväčšie a najvplyvnejšie spoločnosti v strednej Európe. Cieľom tohtoročného prieskumu je zachytiť posuny názorov finančných riaditeľov na témy rizika, rastu HDP, priorít financovania a najnovších problémov, ktorým čelí podnikanie ako digitálna transformácia finančných funkcií.

Zúčastnite sa

Náš prieskum sa tohto roku uskutoční v 12 krajinách regiónu strednej Európy: Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina.

Na vyplnenie dotazníka pod názvom The 2018 Central European CFO Pulse Survey budete potrebovať asi 15 minút. Ako sa uvádza v našich pravidlách, Vaše odpovede zostanú úplne dôverné a nebudú sa v žiadnom prípade priamo spájať s Vami alebo Vašou spoločnosťou.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu účasť a pokračujúcu podporu. Tešíme sa na zverejnenie výsledkov prieskumu, o ktorých Vás budeme informovať na začiatku roka 2018. Ako účastník prieskumu dostanete kópiu správy o výsledkoch prieskumu spoločnosti Deloitte za rok 2018 a pozvánku na podujatie, na ktorom budete môcť diskutovať o výsledkoch a trendoch s ostatnými účastníkmi.

Zdeľte nám svoj názor

Zapojte sa do prieskumu

Správa od Lídra programu

Minuloročná správa nám poskytla celkový obraz o pozitívnych očakávaniach v náročnom prostredí. Na jednej strane, index dôvery CFO, ktorý bol po druhýkrát súčasťou správy, poukázal na významné zvýšenie ekonomickej dôvery o 29 bodov v uplynulom roku. Na druhej strane existovali určité obavy týkajúce sa kvality podnikateľského prostredia, v ktorom spoločnosti v uplynulom roku pôsobili. Jednoznačná väčšina finančých riaditeľov však naozaj dôveruje svojim schopnostiam a obchodnému modelu a stratégii svojej spoločnosti. Bude veľmi zaujímavé pozorovať, ako sa ich očakávania odzrkadlia na udalostiach v našom regióne v najbližších 12 mesiacoch.

- Gavin Flook, CFO Program Leader, Deloitte Central Europe

Deloitte Central Europe CFO Program

Zúčastnené krajiny

Deloitte Central Europe CFO Survey 2018

Predchádzajúce ročníky

CE CFO Survey 2017 (PDF, 3MB)

CE CFO Survey 2016 (PDF, 6MB)

CE CFO Survey 2015 (PDF, 5MB)