Investing in Central Europe

Poznatky

Investovanie v strednej Európe

Krok správnym smerom

Hlavným dôvodom priamych zahraničných investícií je zvyčajne získanie prístupu na nové a rastúce trhy alebo znižovanie nákladov. V krajinách strednej Európy sú výrazné oba tieto faktory. Táto publikácia poskytuje užitočné informácie pre potenciálnych investorov, ktorí sa zaujímajú o strednú Európu.

Prečo investovať v strednej Európe?

Stredná a východná Európa sa v rámci EÚ vyznačuje relatívne nízkymi mzdovými nákladmi, priaznivým daňovým prostredím, dostupnosťou daňových stimulov a od jari 2013 aj trendom solídneho rastu HDP vo väčšine hospodárskych odvetví. Za posledných 10 rokov nahradila južnú Európu (Španielsko, Portugalsko a Grécko) ako zdroj lacnej pracovnej sily. Atraktívnosť trhov však nevyplýva len z nízkych miezd. V posledných rokoch vznikol výrazný rozdiel v raste, keďže južné „periférne“ trhy EÚ majú ekonomické ťažkosti, zatiaľ čo hlavné trhy v strednej a východnej Európe relatívne rýchlo rastú. Investori tiež získavajú dobrú hodnotu za peniaze z hľadiska mzdových nákladov, pretože väčšina zahraničných firiem sa zhoduje, že celková kvalita pracovnej sily v strednej a východnej Európe je pomerne dobrá v porovnaní s ostatnými európskymi a rozvíjajúcimi sa trhovými ekonomikami.

So zrýchľujúcim sa rastom miezd v Číne a na niektorých ďalších rozvíjajúcich sa trhoch sa zvyšuje príťažlivosť strednej a východnej Európy, a to najmä vďaka schopnostiam, geografickej a „kultúrnej“ blízkosti a jazykovým zručnostiam.

 

Zaujímavé fakty o strednej Európe

  • Hlavný región strednej a východnej Európy relatívne rýchlo rástol – 8-krát rýchlejšie ako HDP Južnej Ameriky v roku 2015 a 2016!
  • Poľsko je jedným z najrýchlejšie rastúcich trhov prechádzajúcich zmenou na svete.
  • Dôvera spotrebiteľov v Maďarsku a v Českej republike v období 2014 – 2015 zaznamenala jedno z najväčších zlepšení v Európe aj na svete.
  • Ak eurozóna rastie o 1 %, stredná a východná Európa rastie o 1,3 %.
  • Juhovýchodnej Európe (s výnimkou Rumunska) sa natoľko nedarilo pre štrukturálne ekonomické problémy, ako napríklad rozpočtové deficity, zadlženie a zlé rozdeľovanie finančných prostriedkov, pričom v Srbsku vznikol tlak na úsporné opatrenia z dôvodu mierneho poklesu rastu.
  • Trhy juhovýchodnej Európy „zaostávali o 9 – 18 mesiacov“ za hlavnými trhmi strednej a východnej Európy, ale do polovice roka 2016 ich začali trhy juhovýchodnej Európy dobiehať s rastom HDP vo výške takmer 3 %.