Poznatky

Podmienky účasti a kategórie

Aké firmy sa môžu prihlásiť?

Aby sa vaša spoločnosť mohla zúčastniť v súťaži Technology Fast 50, musí splniť niekoľko kvalifikačných požiadaviek. Tie sa týkajú najmä výšky prevádzkových výnosov a rastu tržieb v minulých rokoch, dôležitú úlohu však zohráva aj unikátnosť produktu alebo služby.

Stiahnite si podrobné nominačné kritériá pre jednotlivé kategórie.

Fast 50

Hlavnú kategóriu tvorí rebríček 50 rýchlo rastúcich technologických spoločností na základe percentuálneho rastu výnosov za 4 roky. Prevádzkové výnosy spoločnosti musia dosahovať výšku 50 000 EUR za roky 2020, 2021, 2022 a minimálne 100 000 EUR za aktuálny rok (2023).

Companies to Watch

V rámci tejto podkategórie sa hodnotia spoločnosti s rýchlym rastom, ktoré sú príliš mladé na to, aby sa dostali do rebríčka Fast 50. Prevádzkové výnosy spoločnosti musia dosahovať výšku minimálne 10 000 EUR za rok 2021 a minimálne 30 000 EUR za aktuálny rok (2023).

CE Tech Rocketship!

Toto ocenenie udeľuje Deloitte v spolupráci s Google Cloud. Ocenenie získavajú spoločnosti, ktoré vyvinuli vysokokvalitné, škálovateľné riešenia a majú potenciál poskytovať služby tým najnáročnejším zákazníkom na trhu.

Impact Stars

Impact Stars je špeciálna kategória na ocenenie firiem, ktoré úspešne spájajú skvelé produkty/služby s pozitívnym vplyvom minimálne na jednu z nasledujúcich oblastí: spoločnosť, podnikanie, inovácie, životné prostredie a diverzita.

Bolo to užitočné?