CFO survey 2024

Poznatky

Prieskum medzi finančnými riaditeľmi v strednej Európe na rok 2024

Deloitte už od roku 2010 každý rok uskutočňuje prieskum medzi finančnými riaditeľmi v strednej Európe, v ktorom vyjadrilo svoje názory už viac než 600 finančných riaditeľov z tohto regiónu. Náš prieskum sa usiluje priniesť poznatky o aktuálnych výzvach a spoločnom zmýšľaní finančných lídrov v tomto regióne.

Cieľom tohtoročného prieskumu je zachytiť zmeny v názoroch finančných riaditeľov na rôzne témy vrátane rizika, rastu HDP, finančných priorít a najaktuálnejších problémov, ktorým čelia ich spoločnosti. V tohtoročnom prieskume chceme zistiť, ako hodnotia finanční riaditelia prístup svojich spoločností ku generatívnej umelej inteligencii (Generative AI – GenAI), ako aj k stratégiám a procesom, ktoré majú vplyv na spôsob fungovania ich finančných oddelení.

Budeme veľmi radi, ak prejavíte ochotu podeliť sa s nami o svoje názory a pohľad na výzvy, ktorým denne čelí vaša organizácia.

Svoje odpovede na prieskum môžete posielať online. Vyplnenie prieskumu trvá len 15 minút a je úplne dôverné. Vaše názory a postrehy predstavujú pre túto významnú iniciatívu cenný zdroj informácií.

Správy so sumárom výsledkov nášho prieskumu zverejníme začiatkom roka 2024.

O programe Deloitte pre finančných riaditeľov

Program Deloitte pre finančných riaditeľov spája multidisciplinárny tím lídrov a odborníkov Deloitte s cieľom pomôcť finančným riaditeľom udržať si náskok vzhľadom na čoraz väčšie výzvy a požiadavky. Tento program využíva rozsiahle schopnosti našej organizácie, aby priniesol pokrokové a nové poznatky pre každý stupeň kariéry finančného riaditeľa, čím finančným riaditeľom pomáha zvládnuť špecifiká tejto pozície, riešiť najväčšie výzvy, ktorým čelí ich spoločnosť, a prispôsobovať sa strategickým zmenám na trhu. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.

Bolo to užitočné?