Podpora investícií z verejných zdrojov

Pomáhame spoločnostiam pri realizácii investičných projektov a hľadáme pre ne možnosti externého financovania v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti, ochrany životného prostredia, obehového hospodárstva, udržateľnej dopravy, ako aj výskumu, vývoja a inovácií.