Podpora investícií a R&D

Podporte svoje investície alebo aktivity výskumu a vývoja formou priamych dotácií alebo úľavou na dani z príjmu.