Zdaňovanie fyzických osôb | Deloitte Slovensko

Riešenia

Zdaňovanie fyzických osôb

Zamestnanci sú pre mnoho spoločností najväčším kapitálom, často sa však s nimi spájajú aj najvyššie náklady. Optimálnym nastavením činnosti alebo odmeňovacieho balíčka sa pritom zamestnávatelia môžu vyhnúť nepríjemnostiam a pokutám zo strany úradov. A mnohokrát ušetria aj zbytočné náklady.

Využite naše služby týkajúce sa všetkých oblastí spojených so zamestnancami, medzi ktoré patrí: zdanenie príjmov, sociálne a zdravotné poistenie, imigračné povinnosti, vysielanie pracovníkov do zahraničia a ďalšie služby. V týchto oblastiach pomáhame aj iným fyzickým osobám, ktoré nie sú v zamestnaneckom vzťahu.

Príprava daňových priznaní

Pripravujeme daňové priznania pre zamestnancov pracujúcich v zahraničí, zahraničných pracovníkov na Slovensku, podnikateľov a investorov a pre každého, kto rád túto náročnú úlohu prenechá profesionálom. Na komunikáciu využívame bezpečné on-line nástroje, aby sme maximalizovali komfort klienta a zaručili dôvernosť prenášaných údajov. Zároveň vám naši daňoví experti poskytnú osobnú podporu pri záležitostiach, ktoré sa lepšie riešia na osobnom stretnutí.

Vďaka zastupovaniu na základe plnej moci preberáme za našich klientov všetku komunikáciu s úradmi. Spolu so zahraničnými kanceláriami spoločnosti Deloitte dokážeme zaistiť súladné splnenie daňových povinností vo všetkých štátoch, kde sú (alebo by mohli) byť vaše príjmy zdaňované.

Odmeňovanie a benefity

Odborníci spoločnosti Deloitte vnímajú odmeňovanie zamestnancov komplexne. Vďaka znalostiam z  mnohých oblastí a dlhodobej praxi dokážu zohľadniť daňové dôsledky pre zamestnancov aj firmu, dlhodobú stratégiu spoločnosti a potreby zamestnancov. Poznáme a využívame aktuálne trendy v odmeňovaní. Vhodným nastavením odmeňovania je pritom možné zvýšiť motiváciu a angažovanosť zamestnancov a efektívnosť vynakladaných prostriedkov.

Súčasťou našich služieb v oblasti odmeňovania je aj príprava firemnej politiky odmeňovania a iných materiálov dôležitých pre efektívnu prácu so zamestnancami, informovanie zamestnancov o zmenách, zosúladenie benefitových programov v rámci skupiny atď.

Sociálne a zdravotné poistenie

Sociálne a zdravotné poistenie predstavuje pre zamestnávateľov významné náklady, ale je spojené aj s administratívnou záťažou vzhľadom na národné predpisy a medzinárodné pravidlá. Správne určenie príslušného systému sociálneho zabezpečenia je pritom jedným z najdôležitejších krokov súvisiacich s cezhraničným pohybom pracovnej sily.

Naši špecialisti vám dokážu pomôcť pri splnení zákonných požiadaviek na Slovensku aj v zahraničí vďaka rozsiahlej sieti našich kancelárií. Okrem odvodov vieme poradiť aj s nárokmi na zdravotnú starostlivosť, dôchodkovými dávkami a ďalšími plneniami, ktoré sú najmä pre členov vrcholového vedenia spoločností citlivou záležitosťou. 

Viac informácií o sociálnom zabezpečení v iných štátoch a o našich službách v tejto oblasti nájdete na www.InternationalSocialSecurity.eu.

Sociálne zabezpečenie v iných štátoch

Zistite viac o našich službách v tejto oblasti na špecializovanej stránke

Prejsť na stránku

Vysielanie pracovníkov do zahraničia

Medzinárodné aktivity spoločností a ich zamestnancov so sebou prinášajú špecifické povinnosti stanovené domácou aj zahraničnou legislatívou. Ich nesplnenie môže viesť k ohrozeniu dobrého mena spoločnosti a právnym rizikám. Aj keď sa svetové podnikanie stále viac prepája, rovnakou mierou rastú aj snahy štátov ochrániť svoj domáci pracovný trh. Výsledkom sú čím ďalej tým náročnejšie pravidlá a podmienky, ktoré firmy musia pri cezhraničných aktívach splniť.

Vďaka podrobným znalostiam miestnych aj medzinárodných predpisov, celosvetovej sieti kancelárií a vyspelým technologickým nástrojom vám poradíme, ako na to, a pomôžeme s administratívou vrátane prípravy súvisiacich interných dokumentov.

Imigračné služby

Cezhraničné aktivity zamestnancov obvykle začínajú splnením všetkých požiadaviek v imigračnej oblasti. Špecialisti spoločnosti Deloitte majú dlhoročné skúsenosti s imigračnými predpismi, ktoré preverujú a dopĺňajú každodennou komunikáciou so slovenskými úradmi, ako aj s úradmi  v zahraničí. Vďaka našim kontaktom a znalostiam dokážeme proces získavania potrebných povolení maximálne urýchliť, aby ste čo najskôr mohli zapojiť zahraničných zamestnancov do práce na Slovensku. Okrem zamestnancov sa staráme aj o ich rodinných príslušníkov, keďže rodinné zázemie je pre mnohých medzinárodne mobilných pracovníkov predpokladom pre dobrý pracovný výkon.

Spojte sa s nami

Ľubica Dumitrescu

Ľubica Dumitrescu

vedúca partnerka | daňové a právne poradenstvo

Ľubica Dumitrescu je vedúca partnerka oddelenia daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti daňového poradenstva a špecializuje sa na domáce a medzinárodné... Viac

Jozef Stieranka

Jozef Stieranka

riaditeľ | daňové poradenstvo

Jozef Stieranka je riaditeľ na oddelení daní spoločnosti Deloitte, pre ktorú pracuje od roku 2011. Jozef sa špecializuje predovšetkým na priame dane a konkrétne na oblasť dane z príjmov fyzických osôb... Viac