Riešenia

Segmentácia zákazníkov

Veľké množstvo spoločností používa segmentáciu, aby lepšie porozumeli svojim zákazníkom. Často ju však ťažko aplikujú. Viete, čo motivuje zákazníkov k presunu zo segmentov s nízkou hodnotou do segmentov s vysokou hodnotou? Aplikovateľná segmentácie zákazníkov prináša presne tento typ poznatkov.

Aplikovateľná segmentácia zákazníkov je analýza, ktorá spracováva charakteristiky zákazníkov, pričom vytvára segmenty o maximálnej vnútornej homogenite a vonkajšej heterogénnosti. 

Riešenie

Tím Deloitte pre pokročilú analytiku má skúsenosti s tvorbou a aplikáciou segmentácie v zákazníckom prostredí B2C aj B2B. Segmentácia môže fungovať nezávisle, alebo môže slúžiť ako ukazovateľ v iných analytických modeloch, ktoré sa detailne zameriavajú na konkrétne obchodné problémy, ako je napr. retencia, akvizícia, cross-sell a pod. Nech už riešenie Vašej požiadavky vyžaduje samostatnú segmentáciu alebo segmentáciu podľa iného riešenia, vždy závisí od analýzy konkrétnej požiadavky a daného problému. V každom prípade odporučíme, vytvoríme, aplikujeme a otestujeme to najvhodnejšie riešenie
s najlepším výsledkom. Uisťujeme sa, že zvolená metóda segmentácie je transparentná a že jej výsledky prinášajú maximálnu vnútornú homogenitu a vonkajšiu heterogénnosť segmentov. 

„Použitím behaviorálnej segmentácie sme zlepšili model obsluhy korporátnej klientely poprednej poľskej banky a určili najvhodnejšiu obsluhu nových klientov. Finančný efekt predstavoval sumu 4 milióny EUR ročne.“