Riešenia

HR analytika

Spoločnosti majú dnes k dispozícii nespočetné množstvo dát o svojich finančných výsledkoch, zákazníkoch a mnoho ďalších údajov. Tieto dáta sa pre nich stávajú veľkým zdrojom informácií a dôležitým nástrojom, ktorý zásadne ovplyvňuje aj oblasť riadenia ľudských zdrojov. Samotné vykazovanie dát sa mení na informované rozhodnutia o talentoch, predikciu výkonnosti zamestnancov a strategické plánovanie ľudských zdrojov.

Mnoho firiem už investovalo značné množstvo finančných prostriedkov
do rozvoja moderných technológií na riadenie firemných procesov. Iba malý počet z nich však využíva terabajty takto získaných cenných dát na strategické rozhodovanie v oblasti HR.

Situácia sa však mení a HR lídri vzrastajúceho počtu firiem začínajú aplikovať pokročilé analytické metódy a techniky, tzv. workforce analytics. Analýzy, ktoré sú založené na tvrdých dátach, sa tak stávajú kľúčovým nástrojom pri riadení ľudských zdrojov. Výskum realizovaný Deloitte ukázal, že spoločnosti, ktoré workforce analytics už využívajú, sú dvakrát úspešnejšie pri nábore zamestnancov, strojnásobili svoje kompetencie v oblasti rozvoja a vzdelávania zamestnancov a hodnota ich akcií je o 30 % vyššia než hodnota akcií konkurencie (Deloitte: Global Human Capital Trends).

Naše služby v oblasti workforce analytics sú určené pre všetkých HR lídrov, ktorí sa snažia posilniť úlohu HR v otázkach riadenia core biznisu ich spoločností a predbehnúť konkurenciu v napĺňaní ich talentových stratégií.

Prínosy riešenia v oblasti workforce analytics

Prínosy riešenia v oblasti workforce analytics zahŕňajú:

  • Odhalenie skrytých faktorov, ktoré prispievajú k udržaniu zamestnancov
  • Porozumenie, čo majú vysokovýkonní pracovníci spoločné, a predikcia rizika, že firmu opustia
  • Predikciu budúcej potreby zamestnancov (strategické plánovanie zamestnancov)
  • Prognózu úspešnosti zamestnancov a dĺžky ich zotrvania v spoločnosti

Trojminútový sprievodca HR analytikou (stiahnuť PDF v angličtine)

Ďalšie témy v oblasti ľudských zdrojov ako transformácia organizácie, talent stratégie, transformácia HR a iné môžete nájsť na tomto odkaze.