Riešenia

Manažérske dashboardy

Ako mať prehľad? Možnosť mať aktuálne a relevantné informácie o tímoch, ktoré manažéri riadia, je kľúčová pre podporu ich operatívneho a strategického rozhodovania. Často ale nie je cesta k týmto informáciám jednoduchá, lebo sú ukryté na rôznych miestach. Pozerať sa potom na ne v kontexte a odhaľovať na prvý pohľad skryté súvislosti je úloha, ktorá mnohokrát prekračuje ich kapacitné možnosti. Ako to uľahčiť a zlepšiť manažérske rozhodovanie?

Vďaka odborníkom a skúsenostiam z mnohých projektov dokážeme navrhnúť riešenie zahŕňajúce integráciu dát, ETL a manažment dátovej kvality, automatizáciu aj dátovú vizualizáciu. Ponúkame end-to-end riešenie od analýzy cez overenie prototypov na pilotoch (PoC) až po implementáciu, odovzdanie a zaškolenie interných tímov.

Aké typy dashboardov pripravujeme?

Prehľady alokácie a utilizácie

Môže sa stať, že výkon oddelenia alebo tímu zabezpečujú len niekoľkí členovia alebo naopak kapacity chýbajú. Pomáhame nielen odhaliť tieto situácie, ale aj ich príčiny a predchádzať im.

Výnosnosť projektov

Sledovanie rentability projektov alebo napríklad kontrola správne nastavených sadzieb sa zdá byť samozrejmosťou. V niektorých firmách môže ale predstavovať časovo náročnú činnosť. Pomáhame nedostatky preklenúť a proces zefektívniť.

„V priemere znížime náročnosť na poskytovanie informácií manažérom
o 80 % – 90 %. Pomôžeme aj Vám. Obráťte sa nás a našich expertov.“