.

Vyberte si podujatie Späť

.

.

Povedali o nás…

“Bolo to zábavné a užitočné stretnutie... spätná väzba od tejto skupiny bola zatiaľ výborná.”
KyRic, Pfizer

“Deloitte workshop bol super a ešte raz VĎAKA za Vašu super prípravu a facilitáciu!”
Zuzana Pišteková, DELL

“Som šťastná, že som sa mohla zúčastniť na Business Chemistry. Teším sa na ďalšie podnetné stretnutia.”
Silvia Jeleníková, DELL

Oblasti

Vyberte si oblasť

Experience Edge

Nový prístup k riešeniu výziev vo Vašom podnikaní. Zážitok, inšpirácia, budúcnosť.

Digital Edge

Digitalizácia je fascinujúca. Zažite s nami budúcnosť už dnes.

Compliance Edge

Nový zážitok z odborných školení. Naši experti sú o krok vpred s analýzou a interpretáciou dopadu zmien v legislatíve na Vašu spoločnosť.

Industry Edge

Pohľad expertov a priestor na interaktívnu diskusiu o aktuálnych témach vo Vašom odvetví.

Next Generation Edge

Pohľad z praxe na zaujímavé témy a diskusia s nastupujúcou generáciou o trendoch a budúcnosti.

Experti

Ján Bobocký

partner | IFRS expert

jbobocky@deloitteCE.com

Ján má rozsiahle skúsenosti v oblasti auditu a uisťovacích služieb, poradenstva a riešení komplexných účtovných otázok. Asistoval viacerým organizáciám pri prechode na IFRS a pri implementácii nových účtovných štandardov vrátane IFRS 16. Je licencovaný štatutárny audítor a starší člen asociácie certifikovaných účtovníkov (FCCA).

Podujatia

 • IFRS školenia pre verejnosť a IFRS školenia na mieru
 • Školenia v oblasti slovenských účtovných predpisov
 • Spolupráca s Ekonomickou univerzitou v Bratislave

Jozef Stieranka

senior manažér | daňové poradenstvo

jstieranka@deloitteCE.com

Jozef je senior manažér na oddelení daňového poradenstva, pre ktoré pracuje od roku 2011. Špecializuje sa predovšetkým na priame dane a konkrétne na oblasť dane z príjmov fyzických osôb, medzinárodné zdaňovanie a sociálne zabezpečenie z pohľadu národnej a medzinárodnej legislatívy.

Podujatia

 • Home office v zahraničí (z Čiech na Slovensko a späť)
 • Práca z domu vs. práca z kancelárie – riešením je hybridná práca
 • Výkon práce v zahraničí (vyslanie alebo pracovná cesta)

Ľubica Dumitrescu

partnerka | daňové poradenstvo

ldumitrescu@deloitteCE.com

Ľubica je partnerkou na daňovom oddelení s bohatými skúsenosťami v oblasti daňového poradenstva. Špecializuje sa na domáce a medzinárodné daňovo-odvodové otázky fyzických osôb. Je daňovou poradkyňou a vedúcou Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb. Takisto je členkou Daňovej komisie Americkej obchodnej komory na Slovensku.

Podujatia

 • Semináre pre farmaceutické spoločnosti
 • DPH Akadémia
 • Akadémia k dani z príjmov právnických osôb

Ivana Dvořáková

senior manažérka | daňové poradenstvo

idvorakova@deloitteCE.com

Ivana je senior manažérka na oddelení daňového poradenstva s dlhoročnými skúsenosťami. Špecializuje sa na previerky DPH, daňové kontroly a technologické nástroje DPH. Je licencovanou daňovou poradkyňou a členkou Slovenskej komory daňových poradcov.

Podujatia

 • DPH akadémia
 • Novela zákona o DPH
 • Školenia na mieru v oblasti DPH

Wolda Grant

partner | IFRS a slovenské účtovníctvo

wogrant@deloitteCE.com

Wolda má mnohoročné skúsenosti v oblasti školení, účtovného poradenstva, IFRS transformácií a auditu. Zakladal tím expertov na IFRS pre Deloitte Central Europe. Je licencovaným štatutárnym audítorom a starším členom asociácie certifikovaných účtovníkov (FCCA).

Podujatia

 • IFRS školenia pre verejnosť a IFRS školenia na mieru
 • Školenia v oblasti slovenských účtovných predpisov
 • Spolupráca s Ekonomickou univerzitou v Bratislave

Martin Chlebec

senior manažér | daňové poradenstvo

mchlebec@deloitteCE.com

Martin je senior manažér na oddelení daňového poradenstva spoločnosti Deloitte Slovensko, kde sa špecializuje najmä na poskytovanie služieb a poradenstva v oblasti dane z príjmov právnických osôb, medzinárodného zdaňovania, podnikových kombinácií, fúzií a akvizícií vrátane hĺbkových previerok (due diligence). Martin je licencovaným daňovým poradcom a členom Slovenskej komory daňových poradcov.

Podujatia

 • M&A školenia pre verejnosť a školenia na mieru
 • Školenia v oblasti slovenských medzinárodného zdaňovania

Róbert Minachin

senior manažér | právne služby

rminachin@deloitteCE.com

Advokát spoločnosti Deloitte Legal. Okrem štandardného právneho poradenstva v oblasti transakcií, obchodného práva a štruktúrovania investícií sa špecializuje na oblasť pracovného práva, ochranu osobných údajov, súvisiace regulačné aspekty.

Podujatia

 • Home office v zahraničí (z Čiech na Slovensko a späť)
 • Práca z domu vs. práca z kancelárie – riešením je hybridná práca
 • Výkon práce v zahraničí (vyslanie alebo pracovná cesta)

Zuzana Kostiviarová

senior manažérka | consulting

zkostiviarova@deloitteCE.com

Zuzana je manažérka na oddelení consultingu so špecializáciou na oblasť ľudských zdrojov. Klientom poskytuje služby týkajúce sa strategického riadenia talentu, riadenia organizácie a navrhuje rôzne optimalizácie cez techniky ako design thinking, agile a sprint. Tiež sa zaoberá budovaním a rozvíjaním talentu v kontexte future of work.

Podujatia

 • Storytelling with Data
 • Design Thinking
 • Customer Orientation
 • Employee Experience

Miloš Martončík

partner | IFRS a slovenské účtovníctvo

mmartoncik@deloitteCE.com

Miloš pracuje v oblasti auditu a poradenských služieb od roku 1997 a pre spoločnosť Deloitte od roku 1999. Je licencovaným štatutárnym audítorom a starším členom asociácie certifikovaných účtovníkov (FCCA).

Má bohaté vedomosti a skúsenosti so slovenskými aj medzinárodnými účtovnými štandardmi.

Podujatia

 • IFRS školenia pre verejnosť a IFRS školenia na mieru
 • Školenia v oblasti slovenských účtovných predpisov

Tomáš Mihóčik

senior manažér | riadenie rizík

tmihocik@deloitteCE.com

Tomáš má dlhoročné skúsenosti v oblasti forenzného vyšetrovania, prevencie podvodov a compliance nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európy a USA. Je certifikovaným vyšetrovateľom podvodov (CFE) a členom Asociácie autorizovaných účtovníkov (FCCA).

Podujatia

 • Let's talk about fraud
 • Odhaľovanie podvodov pomocou analýzy dát

Katarína Mikovínyová

senior manažérka | daňové poradenstvo

kmikovinyova@deloitteCE.com

Katarína má množstvo skúseností v oblasti daňového poradenstva so zameraním na daň z pridanej hodnoty a nepriame dane.

Medzi jej klientov patria najmä farmaceutické spoločnosti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Podujatia

 • Semináre pre farmaceutické spoločnosti
 • DPH Akadémia
 • Školenia v oblasti dane z pridanej hodnoty

Valéria Morťaniková

partnerka | daňové poradenstvo

vmortanikova@deloitteCE.com

Valéria je riaditeľkou na oddelení daňového poradenstva, kde sa špecializuje najmä na zdaňovanie príjmov právnických osôb a problematiku medzinárodného zdaňovania. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti zdaňovania a je certifikovanou daňovou poradkyňou.

Podujatia

 • Akadémia dane z príjmov
 • Deloitte College

Alena Dubovcová

supervisor | outsourcing účtovnej a mzdovej agendy

adubovcova@deloittece.com

Supervízorka na oddelení Business Process Solutions – BPS. Má viac ako 10 ročné skúsenosti s vedením personálnej a mzdovej agendy rôznych typov spoločností. Špecializuje sa na oblasť pracovného práva a dane z príjmov fyzických osôb.

Podujatia

 • PeoplePort - HR a Dane elektronicky
 • Ročné zúčtovanie dane 2021 elektronicky a bez jediného papiera
 • PeoplePort online tutoriál

Martin Sabol

senior manažér| daňové poradenstvo

msabol@deloitteCE.com

Martin má dlhoročnú prax, ktorá pokrýva prakticky všetky aspekty daňového poradenstva. Pred nástupom do spoločnosti Deloitte v roku 2012 pracoval pre iné spoločnosti z Veľkej štvorky. Od roku 2007 je certifikovaným daňovým poradcom na Slovensku a je členom Slovenskej komory daňových poradcov.

Podujatia

 • Semináre/konferencie s účasťou verejnosti zamerané na problematiku transferového oceňovania.

Csaba Seres

senior konzultant | forensic

cseres@deloitteCE.com

Csaba má skúsenosti s forenzným vyšetrovaním, prevenciou podvodov a s oblasťou compliance. Špecializuje sa na forenzné dátové analýzy štruktúrovaných dát s cieľom identifikovať znaky podvodného konania, rizikové oblasti a transakcie. Ďalšou oblasťou je vizualizácia výstupov z dátových analýz.

Podujatia

 • Odhaľovanie povodov pomocou analýzy dát

Ján Skorka

riaditeľ | daňové poradenstvo

jskorka@deloitteCE.com

Ján je riaditeľom na oddelení daňového poradenstva a má bohaté skúseností v oblasti daní. Je licencovaným daňovým poradcom a členom Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH Slovenskej komory daňových poradcov.

Podujatia

 • DPH akadémia
 • Novela zákona o DPH
 • Školenia na mieru v oblasti DPH

Milan Šustek

senior manažér | daňové poradenstvo

msustek@deloitteCE.com

Milan je manažérom na oddelení daňového poradenstva s praxou v oblasti získavania podpory pre investičné projekty. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti investičnej pomoci a fondov EÚ. Dlhodobo sa venuje aj nepriamej podpore podnikania, a to najmä odpočtu nákladov na výskum a vývoj a Patentboxu.

Podujatia

 • Deloitte College
 • Pracovné raňajky: Výskum a vývoj

Dagmar Yoder

lokálna partnerka| právne poradenstvo

dyoder@deloitteCE.com

Dagmar je advokátka spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, bankovníctva a financií, nehnuteľností, zdravotnej starostlivosti a farmaceutického priemyslu.

Podujatia

 • Semináre/konferencie pre sektor zdravotníctva a farmaceutický priemysel
 • Podujatia v oblasti private equity
 • Semináre v oblasti nehnuteľností
 • Semináre v oblasti ochrany osobných údajov

Galeria

Zavislosti