Novinky

Novinky o GDPR

GDPR má šesť mesiacov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) nadobudlo v EÚ účinnosť dňa 25. mája 2018. Nariadenie GDPR, ktoré je navrhnuté s cieľom poskytnúť ľuďom vyššiu kontrolu nad ich osobnými údajmi, predstavuje výzvu pre organizácie, ktoré mali mať svoje spracovateľské operácie aktualizované podľa novej právnej úpravy, pretože inak sa vystavujú riziku výrazných pokút.

Odborníci Deloitte Legal v strednej Európe vypracovali detailnú správu poskytujúcu kľúčové informácie o niektorých dôležitých otázkach súvisiacich so zavedením GDPR v ôsmych krajinách nášho regiónu. Zaoberá sa hlavnými výzvami, najlepšími postupmi, sektorovými iniciatívami, regionálnou právnou úpravou a postupmi úradov na ochranu osobných údajov.

Správa poskytuje sériu postrehov od expertov spoločnosti Deloitte v strednej Európe, ktoré vychádzajú z prieskumov trhu a skúseností získaných pri práci na viac než 300 projektoch v oblasti GDPR.

Smernica GDPR: šesť mesiacov od zavedenia

Prečítajte si celý report
Bolo to užitočné?