Deloitte Insights

Globálne perspektívy súkromných spoločností za rok 2021

Koronakríza ako akcelerátor transformácie

Hoci pandémia COVID-19 znamenala pre súkromné spoločnosti najmä príchod ekonomickej krízy, pre mnohé spoločnosti sa stala aj katalyzátorom pozitívnych zmien.

Firmy sa začali oveľa viac zameriavať na témy ako digitalizácia (87 %), fúzie a akvizície (74 %) či náborové stratégie a pracovná sila (66 %) a v týchto oblastiach vidia potenciál na ďalší rozvoj. Vo výhodnej pozícii boli najmä spoločnosti, ktoré
s transformáciou začali ešte pred krízou, vďaka čomu boli odolnejšie voči nepriaznivému vývoju situácie na trhu. Vyplýva to z prieskumu Deloitte s názvom Globálne perspektívy súkromných spoločností za rok 2021.

Na prieskume sa zúčastnilo 2 750 súkromných spoločností z 33 krajín z celého sveta. Hlavnou oblasťou zmien, ktoré urýchlila pandémia COVID-19, bola odolnosť. Ako pripraviť spoločnosť na ďalšie potenciálne krízy rôzneho charakteru? A ako si udržať konkurencieschopnosť? Tieto a ďalšie podobné otázky si firmy v súčasnosti kladú najčastejšie.

Najväčšie nádeje vkladajú spoločnosti do digitalizácie – podľa 69 % respondentov kríza urýchlila transformáciu práve v tejto oblasti. Rovnaké percento respondentov sa domnieva, že narástla dôležitosť a potreba jasnej vízie a dobrej firemnej stratégie. K ďalším faktorom úspechu podľa respondentov patrí dôraz na ekologickú udržateľnosť (66 %), spolupráca s obchodnými partnermi (61 %) alebo dodávateľský reťazec (60 %).

Deloitte Private Global Perspectives 2021

Sedem oblastí, na ktoré by sa mali súkromné spoločnosti zamerať pri posilňovaní svojej odolnosti voči krízam:

  1. Stratégia. Jasne stanovené vízie, ambície a postupy sú zásadnými predpokladmi úspešných a odolných riešení.
  2. Rast. Firmy musia s pomocou moderných riešení zvyšovať svoju konkurencieschopnosť. Musia sa zamerať na podporu zákazníkov, inovácie produktov a rast tržieb.
  3. Prevádzka. Modernizácia procesov šetrí spoločnostiam čas aj peniaze.
  4. Technológie. Digitalizácia je vstupenkou do budúcnosti. Presun do virtuálneho prostredia otvára firmám, zamestnancom aj zákazníkom množstvo nových možností.
  5. Pracovná sila. Obsah a forma práce sa mení, ako aj pracovné prostredie a nároky zamestnancov. Aj na túto premenu by spoločnosti mali vedieť reagovať.
  6. Kapitál. Spoločnosti musia optimalizovať svoj pracovný kapitál, kapitálové štruktúry a obchodné portfóliá.
  7. Spoločnosť. Ekologické a sociálne zdroje sú základnými piliermi udržateľného a zodpovedného prístupu.

Chcete sa dozvedieť viac o výzvach, ktorým čelia súkromne vlastnené spoločnosti? Prečítajte si kompletnú štúdiu Deloitte Globálne perspektívy súkromných spoločností za rok 2021 (v anglickom jazyku).

Bolo to užitočné?