Novinky

Podmienky účasti

Aké firmy sa môžu prihlásiť? 

Spoločnosti, ktoré sa chcú do programu zapojiť, musia splniť nasledujúce kvalifikačné kritériá:

  • Ročné výnosy musia dosahovať minimálne 10 mil. EUR.
  • Spoločnosť už musí fungovať aspoň 3 roky.
  • Musí mať viac ako 15 zamestnancov na plný úväzok.
  • Väčšinový podiel (≥ 50%) v spoločnosti musia mať súkromní koneční vlastníci zo Slovenska alebo z Českej republiky.
  • Ústredie firmy alebo hlavné centrum riadenia spoločnosti musí sídliť na Slovensku (prevádzka a výroba sa môžu nachádzať v zahraničí).
  • Spoločnosť musí dodržiavať zákony, daňové predpisy a etické zásady.

Všeobecné pravidlá a podmienky programu sú dostupné TU.

 

Spôsobilosť firiem na účasť na programe

Nasledujúce druhy spoločností nie sú spôsobilé, preto sa nemôžu do programu zapojiť:

spoločnosti obchodovateľné na verejných trhoch s viac než 50 % akcií alebo podielov obchodovateľných na týchto trhoch, finančné inštitúcie (napr. banky a poisťovne), prevádzkovatelia hazardných hier, družstvá, spoločnosti regulované Komisiou pre cenné papiere a burzy (SEC), t. j. podniky registrované komisiou SEC a ich spriaznené spoločnosti, dcérske spoločnosti zahraničných nadnárodných spoločností, spoločnosti vlastnené štátom alebo subjekty verejnej správy, neziskové organizácie, spoločnosti založené na iný ako podnikateľský účel.

Deloitte si vyhradzuje právo po vyhodnotení podmienok vyradiť prihlásenú spoločnosť z účasti na programe z uvedených alebo ďalších relevantných dôvodov bez uvedenia dôvodu.


Ak si nie ste istí, či je vaša spoločnosť spôsobilá na účasť na programe, kontaktujte nás na deloittesk@deloitteCE.com alebo na tel. č. +421 905 265 336.

Bolo to užitočné?