Novinky

Porota programu

Slovakia Best Managed Companies

Prihlášky zaslané do programu Slovakia Best Managed Companies posudzuje nezávislá odborná porota, ktorá následne rozhoduje o tom, ktorým spoločnostiam bude udelené ocenenie „Best Managed“.

Porota hodnotí spoločnosti na základe kritérií globálneho rámca Best Managed Companies. Dôkladný a nezávislý proces je základom hodnotenia kvality riadenia a procesov spoločnosti v súlade s osvedčenou globálnou metodikou, ktorá definuje atribúty Best Managed Company.

Branislav Sandtner, generálny riaditeľ, Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Branislav Sandtner vyštudoval odbor financie a bankovníctvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a jeho profesionálna kariéra bola vždy zameraná na oblasť bankovníctva. V Citibank pôsobí už vyše 25 rokov. Zastával rôzne pozície vrátane manažérskych postov, ako napríklad Senior Country Operation Officer (Operations & Technology Head) pre Slovensko a taktiež Treasury and Trade Solutions Head pre Českú republiku a Slovensko – na tejto pozícii pôsobil 6 rokov. V roku 2021 bol vymenovaný za nového generálneho riaditeľa Citi na Slovensku. Momentálne sa aktívne zapája do aktivít zameraných na digitalizáciu a modernizáciu bankových produktov, je členom správnej rady AmCham Slovensko a neziskovej organizácie JA Slovensko, ktorú Citi dlhodobo podporuje.

Renáta Rybanská, výkonná riaditeľka a predsedníčka predstavenstva Asseco Solutions

Renáta Rybanská vyštudovala výtvarné umenia na Fakulte humanitných vied a informatiku na Fakulte prírodných vied na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas svojej pracovnej kariéry pôsobila na vedúcich pozíciách vo viacerých IT spoločnostiach na Slovensku aj v zahraničí so zameraním na vývoj softvérových riešení. Do spoločnosti Asseco Solutions nastúpila v roku 2018 ako International Technical Architect. O tri roky neskôr prevzala funkciou Development, Product & IT Director a zároveň sa stala aj členkou top manažmentu. Od 1. 8. 2022 zastáva najvyššiu riadiacu funkciu v spoločnosti ako Chief Executive Officer.

Linda Vaculčíková, CEO, Inštitút Rodinného Businessu

Linda Vaculčíková sa po vyštudovaní Ekonomickej univerzity v Bratislave venovala rozvoju hotelierstva a cestovného ruchu na Slovensku. Stála za otvorením lyžiarskeho strediska s hotelom Salamandra Resort, ako i rekonštrukciou najvyššie položeného hotela Sliezsky dom. V rokoch 2015 – 2017 viedla vydavateľstvo časopisu .týždeň a z tejto pozície organizovala mnohé diskusné eventy. V Inštitúte Rodinného Businessu pôsobí na pozícii CEO a venuje sa najmä strategickým partnerstvám a akvizíciám, stojí za organizáciou Medzinárodného kongresu rodinných firiem, najväčšieho podujatia pre rodinné firmy na Slovensku. Riadi projekt Akadémia Nástupcov zameraný na rozvoj kompetencií next gen v rodinných firmách či rôzne iné vzdelávacie a networkingové podujatia pre rodinné firmy.

Miroslav Kiraľvarga, prezident Republikovej únie zamestnávateľov

Miroslav Kiraľvarga je už ôsmy rok prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov, ktorá chráni práva a záujmy zamestnávateľov na Slovensku. Podnikateľov zastupuje aj na európskej úrovni ako člen Rady prezidentov BUSINESSEUROPE (v r. 2016 – 2019 pôsobil ako viceprezident tejto federácie). Vďaka viac než 25-ročným skúsenostiam z praxe veľmi dobre pozná podnikateľské prostredie – kariéru odštartoval ešte v r. 1995 v spoločnosti Procesná automatizácia VSŽ a. s. V r. 1999 nastúpil na pozíciu vedúceho manažéra v najväčších slovenských oceliarňach U. S. Steel Košice, kde pôsobí dodnes. Sústredil sa najmä na oblasť odmeňovania, riadenia ľudských zdrojov a externých vzťahov. Dva roky pôsobil aj v centrále U. S. Steel v Pittsburghu v USA. Aktuálne už vyše deväť rokov zastupuje slovenské oceliarne z pozície viceprezidenta pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania. 

Michal Mešťan, dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Michal Mešťan pôsobí ako dekan Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a zároveň aj ako odborný asistent na Katedre financií a účtovníctva. Vo svojej pedagogickej i vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na problematiku dôchodkových systémov a dôchodkových schém, investovania, bankovníctva, wealth manažmentu a aktívnej a pasívnej správy osobných financií.

Michal Šoltés, dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Michal Šoltés pôsobí na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, ktorá sa radí k prestížnym ekonomickým fakultám so silnou orientáciou na medzinárodnú spoluprácu. Vyše 23 rokov pôsobí na Katedre bankovníctva a investovania. Od roku 2015 je zároveň dekanom fakulty. Má dlhoročné skúsenosti s riadením vysokej školy. Vo vedeckej oblasti sa venuje najmä problematike financií, investovania, crowdfundingu a finančných derivátov. Je členom Slovenskej ekonomickej spoločnosti.

Juraj Pivarči, redaktor a editor denníka Hospodárske noviny

Juraj Pivarči vyštudoval žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Už počas štúdia pracoval pre viaceré online médiá, ale tiež pre univerzitné rádio a televíziu. Od augusta 2018 pracuje ako redaktor a editor v Hospodárskych novinách. Predtým sa venoval servisnému poradenstvu, v súčasnosti najmä investíciám, financiám a bankovníctvu.

Bolo to užitočné?