Riešenia

Cezhraničné transakcie a osobné vzťahy

Preskúmať obsah

V súčasnosti je čoraz bežnejšie, že sa podnikanie stáva globálnejším. Často je nevyhnutné nadviazať kontakt so zahraničnými obchodnými partnermi a odbornými organizáciami aj v sektoroch, v ktorých to doteraz vôbec nebolo typické. Zároveň si čoraz viac jednotlivcov zriaďuje druhý domov, alebo „rodinnú kanceláriu“ v zahraničí, alebo sa dokonca na dlhšiu dobu presťahuje do inej krajiny.

Experti Deloitte Private majú okrem štandardných právnych a daňových otázok súvisiacich s cezhraničnými transakciami rozsiahle skúsenosti so zamedzením dvojitému zdaneniu vďaka výkladu medzinárodných dohôd, správe dočasného či trvalého presťahovania do zahraničia a koordinácii s úradmi v príslušných krajinách pri získavaní potrebných povolení.

Naši skúsení odborníci pripravujú úspešné operatívne a strategické riešenia pre klientov, ktoré umožňujú riadenie a audit spoločností v zahraničí, ako aj eliminovať súvisiace právne a daňové riziká zo vzdialených miest.

Spojte sa s nami

Patrik Ferko

Patrik Ferko

Riaditeľ | Audit a uisťovacie služby

Patrik Ferko je slovenským certifikovaným audítorom (CA), dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA). Podieľal sa na realizácii rôznych projektov pre klientov,... Viac