Riešenia

Cezhraničné transakcie a osobné vzťahy

Podnikanie sa v súčasnosti čoraz viac globalizuje. Často je nevyhnutné nadviazať kontakt so zahraničnými obchodnými partnermi a odbornými organizáciami aj v sektoroch, pre ktoré to doteraz vôbec nebolo typické.

Zároveň si čoraz viac jednotlivcov zriaďuje druhý domov alebo „rodinnú kanceláriu“ v zahraničí, alebo sa dokonca na dlhšiu dobu presťahuje do inej krajiny.

Experti Deloitte Private majú okrem štandardných právnych a daňových otázok súvisiacich s cezhraničnými transakciami rozsiahle skúsenosti so zamedzením dvojitého zdanenia vďaka výkladu medzinárodných dohôd, správe dočasného či trvalého presťahovania do zahraničia a koordinácii s úradmi v príslušných krajinách pri získavaní potrebných povolení.

Naši skúsení odborníci pripravujú pre klientov úspešné operatívne a strategické riešenia, ktoré umožňujú riadenie a audit spoločností v zahraničí a pomáhajú odstraňovať súvisiace právne a daňové riziká zo vzdialených miest.

Spojte sa s nami

Patrik Ferko

Patrik Ferko

vedúci partner | audit a uisťovacie služby

Patrik Ferko je vedúcim partnerom na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku a zodpovedá za poskytovanie služieb auditu v žilinskej kancelárii Deloitte. Podieľal sa na realizácii r... Viac