Riešenia

Právna a finančná ochrana súkromného vlastníctva

Vytvorenie štruktúr majetku, ktoré splnia najnovšie očakávania v oblasti cielenej ochrany akumulovaného majetku proti externým zásahom a vnútorným problémom.

Preskúmať obsah

V prípade významného firemného a súkromného majetku je bežnou praxou oddeliť dennú prevádzku a súvisiace podnikateľské riziká od osobných úspor, aby sa znížilo riziko majetkových strát. Vďaka lokalizácii medzinárodných skúseností naši odborníci vytvárajú právne štruktúry presne vyhovujúce potrebám klienta, ktoré dokážu ochrániť akumulované hodnoty pred externými zásahmi alebo ich delením v dôsledku zmien v rodinných vzťahoch.

V súlade so snahou o zabezpečenie úplnej transparentnosti naši odborníci pomáhajú vytvoriť štruktúry, ktoré sú v úplnom súlade s právnym rámcom a požiadavkami na zverejňovanie, pričom však zabezpečujú najvyšší stupeň diskrétnosti v súvislosti s konkrétnym majetkom vo vzťahu k tretím stranám.
Vďaka globálnej sieti spoločnosti Deloitte poskytujú naši odborníci zo skupiny Deloitte Private podporu okrem iného pri zakladaní a rozvoji spoločností s osobnou účasťou, private equity fondov, súkromných nadácií alebo pri vypracovaní dohôd o správe trustových fondov.

Spojte sa s nami

Patrik Ferko

Patrik Ferko

Partner | Audit a uisťovacie služby

Patrik Ferko je slovenským certifikovaným audítorom (CA) a dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA). Podieľal sa na realizácii rôznych projektov pre klientov... Viac