Poznatky

Deloitte Private

Úspech. Hodnoty. Budúcnosť.

V Deloitte Private si vážime ľudí, ktorí dosiahli úspech vlastnou usilovnosťou.

Na základe našich skúseností vieme, že ochrana a zhodnotenie majetku patria k prioritným cieľom každého vlastníka spoločnosti. Váš prioritný cieľ je naším poslaním.

Tím odborníkov skupiny Deloitte Private poskytuje súkromným majiteľom a rodinným spoločnostiam širokú škálu individuálnych poradenských služieb. Pri poradenstve zohľadňujeme nielen potreby podnikania, ale aj dlhodobé plány vlastníka a rodinné hodnoty.

Vo svojej práci ťažíme z dlhodobej spolupráce so súkromnými vlastníkmi na Slovensku, ako aj z bohatých skúseností kolegov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú v kanceláriách Deloitte vo viac než 150 krajinách. Máme znalosti globálneho lídra s osobným prístupom dôverného poradcu.

Bolo to užitočné?