Analýza

Private equity: Oživenie trhu a viac uzatvorených obchodov

Prieskum dôvery medzi obchodníkmi v stredoeurópskom regióne vykonaný na konci roku 2017 ukázal väčší optimizmus, zameranie na nákupy a aj oživenie celého trhu.

Viac optimistov, menej pesimistov, tak by sa dali zhrnúť závery prieskumu Deloitte v oblasti private equity v strednej Európe. Tieto zistenia sa odrážajú aj v samotnom stredoeurópskom indexe súkromného kapitálu, ktorý na jeseň 2017 vzrástol na hodnotu 130, čo je za posledné tri roky vôbec najvyššia úroveň. Dôvodom je dôvera v ekonomiku a rast HDP v regióne. Plných 90% obchodníkov totiž očakáva, že výhľad v nasledujúcich mesiacoch zostane rovnako optimistický (64%) alebo sa ešte zlepší (24%).

Zvýšené tempo aktivity by v strednej Európe malo vydržať, rast Indexu podporuje niekoľko faktorov. Rovnako ako v jarnom prieskume z roku 2017 dve tretiny respondentov očakávajú, že sa v najbližších mesiacoch budú zameriavať predovšetkým na nákup. Spomínaná vysoká dostupnosť požičaného kapitálu na trhu môže obchodníkom dodať sebadôveru k realizácii väčších obchodov - 36% respondentov očakáva, že ich objem porastie, čo je najvyššia hodnota za viac ako desaťročie od roku 2007.

 

"Ekonomika i optimizmus spotrebiteľov a firiem rastie a s tým aj chuť private equity investovať. Rastie aj ponuka spolu s ponúkanými cenami za odkúpenie firiem - vlastníci nechcú premeškať moment najvyššej možnej predajnej ceny a vstupujú ochotnejšie do rokovania s investormi."

Hlavné zistenia:

  • Viac ako dve tretiny účastníkov prieskumu (70%) sa chystajú zamerať hlavne na uzatváranie nových obchodov.
    Počet respondentov, ktorí očakávajú väčšiu dostupnosť požičaného kapitálu sa zdvojnásobil (21%), čo je najvyššia úroveň za posledné dva roky.
  • Viac ako štvrtina respondentov (26%) v nasledujúcich mesiacoch očakáva zlepšenie vo výkone ekonomiky, teda trikrát viac ako pred rokom.
  • Názory respondentov na to, ktoré segmenty sú najkonkurencieschopnejšou, sa naďalej nemení. Vedúci predstavitelia trhu, ktorí boli dlho považovaní za najviac konkurencieschopné, sa aj naďalej umiestňujú vysoko, ale strácajú náskok pred rastúcimi stredne veľkými spoločnosťami, ktoré prilákajú najvyššiu mieru konkurencie v investovaní. Konkrétne podľa očakávaní 42% respondentov, čo je viac ako dvojnásobok vlaňajších 20%.
     
Bolo to užitočné?