Analýza

Digitálne nástroje v procesoch fúzií a akvizícií

Sprievodca pre CFO: Získajte viac poznatkov pre rýchlejšie rozhodovanie v oblasti M & A

Na základe výsledkov poslednej správy spoločnosti Deloitte zameranej na trendy v oblasti fúzií a akvizícií pre rok 2018 sme zistili, že väčšina respondentov (63%) používa na spracovávanie úloh iné nástroje ako spoľahlivý tabuľkový procesor. A viac ako polovica (62%) ich plánuje pri riešení M & A začať využívať. Aké digitálne nástroje vám pomôžu urýchliť kľúčové aktivity v procese fúzií a akvizícií?

Urýchlite kľúčové aktivity v priebehu celého cyklu M & A, využite digitálne nástroje:

Digital target screening - poskytuje spôsob, ako zúžiť zoznam cieľov na najlepšie realizovateľné akvizície
Akcelerátor vzájomnej previazanosti (Interdependency accelerator) - poskytuje prostriedok pre spojenie stoviek pracovných plánov, vďaka čomu je možné získať pohľad na riziká, problémy a závislosti medzi jednotlivými funkciami pre akvizície aj odpredaje.

Digitálny dizajn organizácie (Digital organization dizajn) - pomáha určovať zloženie budúceho stavu organizácie (modely veľkosti organizácie a prepočtov jej nákladov na mieru, ktoré uľahčia usporiadanie pracovných síl na základe cieľov po uzavretí obchodu a.i.)

Digitálne účtovníctvo nákupu (Digital purchase accounting) - pomáha automatizovať niektoré aspekty celého procesu, čím dochádza k úspore času potrebného na prípravu účtovných záznamov v denníku a.i.

Spracovanie finančného stavu odkúpení (Divestiture financials processing) - automatizuje proces historických opravných položiek a zrýchľuje vytvorenie opravených finančných výsledkov.
 

Zistite viac

Prieskum: Prekážky zavedenie digitálnych nástrojov stále na obzore

Podľa aktuálnej správy spoločnosti Deloitte sa na vrchole rebríčka potenciálnych prekážok obchodu v nasledujúcich 12 mesiacoch objavila globálna ekonomická neistota (hoci ju uviedlo iba 20% respondentov, čo oproti 26% v minulom roku predstavuje pokles).

Volatilitu trhu uviedlo 17% respondentov, čo znamená pokles z 21% v roku predchádzajúcom. Oceňovanie obchodov zaznamenalo ako hlavnú prekážku len nepatrný pokles z 16% v minulom roku na 15% respondentov. Objavili sa aj obavy z úrokových sadzieb, ktoré prudko klesli zo 17% v správe za rok 2016 na 11%.

Digitálne nástroje prinášajú väčšiu rýchlosť, presnosť a poznatky do celého procesu fúzií a akvizícií. Takým tímom, ktoré sa zaoberajú obchodmi, môžu získavať viac poznatkov vedúcich k informovanejším a rýchlejším rozhodnutiam.There is some text

Bolo to užitočné?