Vyhliadky

Financie v digitálnom svete - prichádza bod zlomu pre CFOs!

O digitálnej disrupcii vo svete financií

Nové digitálne technológie od cloud computingu po robotickú analytiku, umelú inteligenciu a kognitívne technológie, menia spôsob, akým sa v dnešnom svete podniká. Preskúmajte a pochopte nové digitálne technológie a ich vplyv.

Prečítajte si názory finančných riaditeľov a ich skúsenosti s digitálnymi inováciami a zistite, akú úlohu môžu hrať kognitívne technológie vo finančnej organizácii.

Crunch Time III: Sprievodca kognitivnými technológiami pre CFOs

Kognitívne technológie sa už v posledných rokoch zaužívali v iných oblastiach podnikania. Musíme preto inšpirovať oblast financií, aby sa s nimi začali oboznámivať, experimentovať a zisťovať, ako ich používať.

Cieľom, rovnako ako pri všetkých iných iniciatívach týkajúcich sa finančných technológií, je vytvoriť efektívnejšie, výhodnejšie a kontrolované finančné funkcie. Napriek tomu iba 42% respondentov z finančných riaditeľov uviedlo, že ich finančný tím je s týmito novými technológiami, vrátane kognitívnych technológií, oboznámených.

Je dôležité si uvedomiť, že žiadna z týchto technológií nefunguje sama o sebe. Bez cloud computingu nie je ani blockchain. Bez pokročilej analytiky nie je ani možné kognitívne hladanie vzorov správania (pattern matching). Tieto technológie sú vzájomne závislé a spoločne přinášajú rýchlejší a lepší spôsob ako zvládať prácu.

Crunch time III: Sprievodca kognitivnými technológiami pre CFO prináša súbor príkladov vychádzajúcich zo súčastne dostupných technológií, ktoré spoločnosti začínajú testovať a prijímať. Okrem toho táto správa prináša aj naše skúsenosti z práce s mnohými finančnými organizáciami, ktoré venujú stále viac zdrojov, finančných aj ľudských, na nasadenie nových kognitívnych technológií.

 

Bolo to užitočné?