Poznatky

Finančná analýza

Finančné riadenie a vytváranie prognóz nie je nikdy jednoduché. Situáciu neuľahčujú ani zvýšené nároky na správu a riadenie rizík a dodržiavanie predpisov v kombinácii s pretrvávajúcou globálnou ekonomickou nestabilitou. Ako môže napríklad spoločnosť očakávať, že bude fungovať efektívne, keď nevie s akým druhom problémov v oblasti dodržiavania predpisov sa najčastejšie stretáva? Alebo či údaje, ktoré má k dispozícii sú natoľko správne, že jej umožnia prijímať dobré rozhodnutia? Prípadne keď nevie aké náklady musí vynaložiť na to aby splnila určité predpisy.

Bolo to užitočné?