Analýza

Poradenstvo v oblasti finančných služieb

Finančné služby stoja pred doposiaľ nevídanými výzvami. Na pozadí spomienok na najnepriaznivejšie ekonomické prostredie, ktoré sú ešte stále v čerstvej pamäti, musia organizácie riešiť aj vnútorné tlaky, ktoré vyvolávajú nové technológie a regulačné zmeny.

Bolo to užitočné?