Poznatky

Služby v oblasti riadenia rizík

Služby riadenia rizík, ktoré ponúkajú členské firmy Deloitte, poskytujú riešenia a rámcové koncepcie v oblasti analytiky a merania rizík, správ o rizikách a riadenia údajov o rizikách s cieľom pomôcť spoločnostiam navrhnúť, implementovať a zlepšiť ich infraštruktúru (procesy, údaje a technológie) vzhľadom na konkrétne riziká (napr. riadenie, stratégia a plánovanie, prevádzka/infraštruktúra, dodržiavanie predpisov a reporting), ktoré majú vplyv na organizáciu. Ide o dátové analytické techniky, ktoré umožňujú nepretržité monitorovanie, vývoj zručností v oblasti správy údajov a vypracovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

Členské firmy Deloitte spolupracujú s organizáciami na implementácii ochoty podstupovať riziká a využívaní monitorovacích schopností, ako aj na vytvorení súvisiacich štruktúr riadenia rizík potrebných vo všetkých oblastiach podniku. Odborníci zo spoločnosti Deloitte vedia pomôcť s vytvorením strategického prístupu k riadeniu rizík, ktorý bude súčasne riešiť očakávania vedenia a poskytovať riešenia nielen v oblasti riadenia rizík, ale aj v oblasti plnenia regulačných požiadaviek.

Naši odborníci v oblasti poistnej matematiky a riadenia rizík môžu pomôcť s návrhom alebo preverením:

  • rámca riadenia rizík,
  • vyhlásenia ohľadom ochoty podstupovať riziká,
  • politiky riadenia rizík,
  • rizikových limitov,
  • s vytváraním hodnoty prostredníctvom optimalizácie alokácie kapitálu a navrhnutím vhodných stratégií reakcie na riziká,
  • s posúdením a zlepšením kultúry v oblasti riadenia rizík v rámci vašej organizácie,
  • konať ako oddelenie riadenia rizík alebo poskytnúť podporu vášmu oddeleniu riadenia rizík vrátane CRO (Chief Risk Officer), teda vedúceho pracovníka zodpovedného za riadenie rizík,
  • poskytnúť školenia v oblasti riadenia rizík šité na mieru.
Bolo to užitočné?