Poznatky

Ponuka služieb v oblasti transakčného poradenstva

Máme rozsiahle znalosti a skúsenosti v oblasti fúzií, akvizícií, oceňovania podnikov, transakčného modelovania, získavania financovania a reštrukturalizácie podnikov. Radíme domácim aj zahraničným spoločnostiam, ich vlastníkom, investorom, transakčným inštitúciám a inštitúciám verejného sektora. Ponúkame komplexné transakčné poradenské služby v mnohých oblastiach.

Hlavná ponuka služieb

Predaj a akvizícia spoločnosť 

• Príprava a analýza možností a stratégie predaja, odporúčania týkajúce sa prípravy spoločnosti na predaj

• Identifikácia a oslovenie potenciálnych investorov /predávajúcich

• Príprava transakčnej a marketingovej dokumentácie

• Riadenie transakčného procesu a organizácia due diligence

• Podpora pri rokovaniach o podmienkach transakcie, vrátane jej štruktúry, ceny, platobného mechanizmu atď.

• Podpora pri zabezpečovaní financovania transakcií

 

Hĺbková previerka (due diligence) 

• Analýza ekonomickej situácie cieľovej spoločnosti pre investora

• Identifikácia významných rizík pre investora a návrh riešení na ich elimináciu

• Posúdenie finančných aspektov transakčnej dokumentácie

• Komerčná due diligence pre investora

• Analýza ekonomickej situácie predávanej spoločnosti pre predávajúceho (tzv. vendor due diligence)

 

Oceňovanie a transakčné modelovanie

• Oceňovanie a investičné analýzy na účely transakcií, konkurzov a reštrukturalizácie

• Oceňovanie na účely transakčného (účtovného) výkazníctva (vrátane alokácie kúpnej ceny podniku)

• Transakčné modelovanie podnikateľských zámerov

 

Reštrukturalizácia firiem

• Analýza ekonomickej situácie a podnikateľského zámeru spoločností pre vlastníkov alebo veriteľov

• Spracovanie reštrukturalizačných plánov, implementácia a monitoring

• Poradenstvo pri reštrukturalizácii financovania a podpora pri rokovaniach s veriteľmi a investormi

 

Ostatné

• Spracovanie obchodných plánov a štúdií finančnej realizovateľnosti

• Získavanie rozvojového kapitálu, úverov a refinancovanie

• Poradenstvo pri projektoch verejno-súkromného partnerstva (PPP)

• Predaj neprevádzkových alebo problémových aktív

Bolo to užitočné?