Dlhové a kapitálové poradenstvo

Správna dlhová a kapitálová stratégia musí byť dôkladne zosúladená s potrebami podniku - a spoľahlivo objektívna. Vzhľadom na rýchle zmeny, neistotu a napätie na globálnych úverových trhoch sa spoločnosti, ktoré hľadajú objektívnu radu, môžu spoľahnúť na špičkové realizačné zdroje spoločnosti Deloitte. Naša nezávislosť je zárukou toho, že naše ciele sú celkom zosúladené s cieľmi našich klientov. Odborníci na dlhové služby v rámci našej globálnej siete poskytujú vo viac ako 30 štátoch sveta poradenstvo širokému spektru klientov, od spoločností s akciami kótovanými na burze cenných papierov a súkromných spoločností cez private equity firmy a spoločnosti, do ktorých investujú, až po finančné inštitúcie a vlády. Hlavný dôraz kladieme na vysokú kvalitu výsledkov našich služieb pre klientov, poskytovanie dôkladných odborných poznatkov a poznanie dlhových trhov - našu schopnosť využiť vzťahy, ktoré máme s bankami a finančnými inštitúciami, ako nástroj na dosiahnutie cieľov našich klientov.

Názov súvisiacich tém