Riešenia

Poradenstvo pre manažment

Keď je manažment na obchode osobne zainteresovaný, situácia sa môže rýchlo zamotať. Na efektívne a poctivé zvládnutie transakcie sú treba znalosti a skúsenosti. Spoločnosť Deloitte pomáha klientom pri kúpe aj predaji podielov v podniku, pri prechode z akcií verejne obchodovaných na súkromné (transakcie PTP) aj refinancovaní pomocou private equity. Ponúkame integrované riešenie, ktoré pomáha hájiť záujmy manažmentu a súčasne zefektívňuje proces uzatvorenia obchodu pre obe zúčastnené strany, predávajúceho aj kupujúceho. Naše rozsiahle poznatky z tohto odvetvia a široká sieť finančných partnerov formujú náš prístup k jednotlivým zákazkám. Klienti môžu dostávať nezávislé poradenstvo z oblasti podnikových financií (corporate finance) počas celého procesu transakcie a informácie založené na našich rozsiahlych odborných skúsenostiach v oblasti private equity M&A.

Názov súvisiacich tém