Služby

Transakčné poradenstvo

Náš tím transakčného poradenstva poskytuje služby spoločnostiam vo všetkých fázach životného cyklu. Pomáhame klientom vyriešiť dôležité podnikateľské otázky, ku ktorým patria strategické investície realizované prostredníctvom fúzií a akvizícií, predaj, reorganizácia alebo vedenie súdnych sporov. Okrem toho klientom poskytujeme poradenstvo v oblasti oceňovania a v ďalších záležitostiach, aby sme im pomohli dodržiavať požiadavky súčasného regulačného rámca.

Naši odborníci na transakčné poradenstvo ponúkajú klientom rozsiahle skúsenosti získané v domácom aj medzinárodnom prostredí, širokú škálu špecializovaných zručností a hlboké znalosti odvetvia. Naše služby v kombinácii so širokou pôsobnosťou na trhu a technickými zdrojmi členských firiem Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) a ich pridružených spoločností nám umožňujú reagovať na zložité a rôznorodé potreby našich klientov.

Riadenie akvizičných a predajných procesov

Plánujete rozšíriť svoje podnikanie prostredníctvom akvizície alebo máte záujem čo najlepšie predať svoju spoločnosť? Deloitte má k dispozícii skúsený tím odborníkov, ktorí majú rozsiahle skúsenosti s mnohými transakciami v Slovenskej republike aj v zahraničí. Vďaka našim znalostiam a kontaktom vám pomôžeme zvýšiť šance na uzatvorenie zamýšľaného obchodu pri minimalizovaní rizík a za čo najlepších cenových podmienok. Úzko spolupracujeme s ďalšími kanceláriami spoločnosti Deloitte po celom svete a opierame sa o bohatú sektorovú expertízu.

Plánujete dodatočnú kapitálovú injekciu a získanie externého investora pre spoločnosť alebo jej reštrukturalizáciu? Tím spoločnosti Deloitte vám poskytne nezávislý pohľad na podnikanie a sprostredkuje komunikáciu s bankami a rôznymi typmi „equity“ investorov.

Kto sme a čo robíme

Deloitte je popredná svetová poradenská firma poskytujúca špičkové, komplexné a strategicky zamerané služby v oblasti transakčného, daňového, účtovného, právneho a komerčného poradenstva pri podnikových transakciách kupujúcim aj predávajúcim. Náš tím zložený z investičných poradcov, ktorí majú globálne skúsenosti a dokonale poznajú lokálne podmienky, poskytuje špecializované poradenstvo národným a globálnym firmám, ako aj štátnej správe.

Naše služby:

  • Poradenstvo pri akvizíciách
  • Poradenstvo pri predaji podnikov
  • Získavanie kapitálu
  • Poradenstvo pri reorganizáciách podnikov

 

Spojte sa s našimi expertami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Partnerka | Transakčné poradenstvo

Ivana Lorencovičová riadi oddelenie transakčného poradenstva  Deloitte na Slovensku. Má viac ako 15 rokov skúsenosti z riadenia projektov akvizícií a predajov spoločností, refinancovania, due diligenc... Viac