Služby

Deloitte Forensic

Deloitte Forensic pomáha klientom promptne a s istotou reagovať v kríze, pri vyšetrovaní alebo v rámci sporu. Využívame našu celosvetovú sieť kancelárií, bohaté skúsenosti v rôznych sektoroch a pokročilé analytické technológie, aby sme dokázali pochopiť a vyriešiť každú úlohu a zároveň poskytli klientom proaktívne poradenstvo, ktoré potrebujú na zníženie rizika vzniku problémov v budúcnosti.

V dnešnom rýchlo sa meniacom ekonomickom prostredí sú veľmi reálne hrozby, ako je podvod, korupcia a pranie špinavých peňazí. Nebezpečné sú aj ich potenciálne reputačné, finančné a trestnoprávne dôsledky. Miera dohľadu a regulačných opatrení je vyššia, než sme boli v minulosti zvyknutí. Medzinárodné spoločnosti musia, napr., riešiť otázky finančnej kriminality, ktoré sú predmetom prísnejších kontrol.

Náš stredoeurópsky tím forenzných špecialistov pomáha klientom predchádzať týmto hrozbám a celkovo zlepšiť ich pripravenosť v tejto oblasti. V spolupráci s kolegami na celom svete pôsobíme v rozličných jurisdikciách a sme reálnym príkladom odovzdávania odborných skúseností v spoločnosti Deloitte na celosvetovej úrovni.

V strednej Európe sme vytvorili odborný tím, ktorý pozostáva zo skúsených účtovných znalcov, audítorov, počítačových forenzných odborníkov, dátových analytikov, firemných vyšetrovateľov, bývalých zamestnancov polície, žalobcov a bývalých regulátorov, aby sme mohli promptne reagovať na vaše potreby. Naše služby môžeme všeobecne rozdeliť do týchto kategórií:

Poradenstvo

Deloitte pomáha spoločnostiam chrániť obchodnú značku a dobré meno tak, že im proaktívne radí v otázkach hroziaceho rizika podvodu, korupcie, prania špinavých peňazí a ďalších obchodných rizík. Využívame celosvetovú sieť spravodajských analytikov a pokročilé analytické technológie. Preto sme schopní vytvoriť si rýchlo a efektívne obraz o rizikách, ktoré klientom hrozia, a poskytnúť im užitočné a relevantné poradenstvo vo všetkých oblastiach ich činnosti.

Služby pri riešení sporov

Deloitte Forensic spolupracuje s podnikmi a ich právnymi zástupcami pri všetkých typoch sporov (domácich aj medzinárodných) v rôznych jurisdikciách a sektoroch. Vďaka našim rozsiahlym znalostiam predovšetkým v oblasti práce súdnych znalcov, vykonávania finančných analýz, vyčíslovania škôd a ušlých ziskov a zaisťovania dôkazov sme schopní poskytnúť celý rad služieb, ktoré sa týkajú celého tzv. životného cyklu sporu.

Forenzné technológie

Tím forenzných technológií využíva a vyvíja najpokročilejšie technologické riešenia pre načítanie, prehľadávanie, analýzu a vizualizáciu veľkých a zložitých dátových súborov. Naši klienti tak môžu získať relevantné informácie, ktoré sú nevyhnutné pri riešení súdnych sporov, pri vyšetrovaní a riešení regulačných záležitostí a pri finančnej trestnej činnosti.

Vyšetrovanie

Spoločnosť Deloitte pomáha klientom rýchlo a s istotou reagovať na opatrenia, resp. prípadné aktívne kroky zo strany regulátora. Rovnako je schopná pomôcť aj v prípade citlivých interných vyšetrovaní podvodov, korupcie alebo iných finančných pochybení. Naša celosvetová sieť nám umožňuje kombinovať znalosť miestneho podnikateľského prostredia a regulačných predpisov, aby sme našli cestu k úspešnému vyriešeniu problému a klienta lepšie pripravili v oblasti ochrany jeho majetku a dobrého mena.
 

Spojte sa s našimi expertami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

partnerka, transakčné poradenstvo

Ivana Lorencovičová riadi oddelenie transakčného poradenstva  Deloitte na Slovensku. Má viac ako 15 rokov skúsenosti z riadenia projektov akvizícií a predajov spoločností, refinancovania, due diligenc... Viac

Bolo to užitočné?