Inteligentná cesta k rastu

Nezáleží na tom, či chce spoločnosť rásť prostredníctvom akvizícií, plánuje vstup do nových segmentov na trhu, značiek, technológií, duševného vlastníctva alebo chce získať nové finančné zdroje na financovanie ďalšieho rastu či rozširovania, na inteligentný rast potrebuje jasnú stratégiu a musí poznať všetky možnosti, ktoré má k dispozícii.

Názov súvisiacich tém