Služby

Oceňovanie a finančné modelovanie

Ocenenie je zložitá a často problematická záležitosť. Vyžaduje dôkladnú znalosť ekonomických a odvetvových trendov, fungovanie danej spoločnosti a jej konkurentov.

Okrem toho treba posúdiť aj ďalšie finančné a nefinančné informácie, ako napr. právne a regulačné prostredie. Kvalitné služby oceňovania v sebe spájajú analýzu, skúsenosti a odborný úsudok.

Kto sme a čo robíme

Náš oceňovací tím pozostáva z kvalifikovaných odborníkov s akreditáciou ASA (Accredited Senior Appraiser), certifikovaných finančných analytikov (Chartered Financial Analyst), členov Asociácie certifikovaných účtovných znalcov (ACCA), pracovníkov s titulom MBA a PhD, a ekonómov pôsobiacich v rôznych oblastiach. Slovenský oceňovací tím je súčasťou stredoeurópskej a celosvetovej siete oceňovacích služieb v rámci spoločnosti Deloitte. Máme rozsiahle skúsenosti s oceňovaním akcií, podnikov, hmotného a nehmotného majetku v rôznych komerčných aj sporných situáciách.

Naše služby:

  • Finančné modelovanie
  • Finančné výkazníctvo 
  • Fúzie a akvizície a investičná analýza
  • Súdne konania, rozhodcovské konania, znalecké posudzovanie a ďalšie spôsoby riešenia sporov
  • Reštrukturalizácia, reorganizácia, revitalizácia a rekapitalizácia
  • Regulačné výkazníctvo a dane
     

Spojte sa s našimi expertami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Partnerka | Transakčné poradenstvo

Ivana Lorencovičová riadi oddelenie transakčného poradenstva  Deloitte na Slovensku. Má viac ako 15 rokov skúsenosti z riadenia projektov akvizícií a predajov spoločností, refinancovania, due diligenc... Viac