Riešenia

Poradenstvo pre súkromných vlastníkov a rodinné firmy

V Deloitte Private si vážime ľudí, ktorí vlastnou usilovnosťou dosiahli úspech. Vždy berieme do úvahy, že súkromné podnikanie má významný vplyv na rodinu a jej majetok. Poskytneme vám podporu.

Súkromní vlastníci majú k podnikaniu spravidla iný prístup než veľké korporácie. Stáli pri zrode svojej spoločnosti a na jej prosperite sú osobne zainteresovaní, a to často aj s ďalšími rodinnými príslušníkmi. Naše skúsenosti nám hovoria, že ochrana a zhodnotenie majetku patria k prioritným cieľom majiteľa spoločnosti. Váš prioritný cieľ je naším poslaním.

Náš tím odborníkov Deloitte Private poskytuje súkromným vlastníkom a rodinným firmám širokú škálu individuálnych poradenských služieb. Zohľadňujeme nielen potreby biznisu, ale aj dlhodobé plány majiteľa a rodinné hodnoty.

Pri našej práci využívame skúsenosti z dlhodobej spolupráce so súkromnými vlastníkmi v Slovenskej republike, ako aj bohaté skúsenosti kolegov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú v kanceláriách spoločnosti Deloitte vo viac než 150 krajinách sveta. Máme znalosti globálneho lídra s osobným prístupom dôverného poradcu.

Deloitte Private vám pomôže zodpovedať aj na tieto otázky:

 • Mám vyriešené nástupníctvo?
 • Aká je hodnota mojej spoločnosti a môžem ju zvýšiť?
 • Som pripravený/á na neočakávané udalosti v rodine?
 • Je spôsob riadenia mojej spoločnosti optimálny?
 • Sú moji potomkovia pripravení na prevzatie spoločnosti?
 • Je potrebné oddeliť vlastníctvo od manažmentu?
 • Ako mám efektívne odovzdať majetok rodinným príslušníkom?
 • Mám optimálne podchytené všetky riziká podnikania?
 • Je môj majetok dostatočne chránený?
 • Môžem optimalizovať úroveň daňového zaťaženia?
 • Je vhodné realizovať akvizíciu?
 • Ako najlepšie predám svoju spoločnosť?
 • Mám správne nastavený systém motivácie a odmeňovania?
 • Využívam optimálne podporu podnikania z verejných zdrojov?
 • Mám k dispozícii všetky informácie nevyhnutné na vedenie spoločnosti?
 • Je moja spoločnosť pripravená na predaj?
   

Spojte sa s našimi expertami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Partnerka | Transakčné poradenstvo

Ivana Lorencovičová riadi oddelenie transakčného poradenstva  Deloitte na Slovensku. Má viac ako 15 rokov skúsenosti z riadenia projektov akvizícií a predajov spoločností, refinancovania, due diligenc... Viac