Riešenia

Predaj podniku alebo dcérskej spoločnosti

Transakcie na strane predávajúceho sa líšia od iných typov obchodov. Na dosiahnutie požadovaných cieľov a výsledkov treba mať špeciálne poznatky aj skúsenosti. Či už ide o pomoc klientovi pri realizácii hodnoty predajom podniku, predajom časti podniku, v ktorej sa nevykonávajú hlavné podnikateľské činnosti, alebo pri vystúpení z podniku, ktorý sužuje finančný stres alebo trápi finančná núdza, na trhu máme dobré meno, ktoré sme si vybudovali poskytovaním podpory a vedením transakcií na strane predávajúceho. Kombinácia poznatkov o odvetví, o lokálnom trhu a aj rozsiahla medzinárodná sieť nám umožňujú nájsť správnych kupujúcich a optimálne spôsoby financovania a doviesť proces predaja do konca - neraz veľmi rýchlo. Aby klienti rýchlo našli tú najlepšiu cestu vpred podľa svojich požiadaviek, môžu využiť naše bohaté skúsenosti s predajom podnikov a aj vzťahy a kontakty v rámci odvetvia, ktoré sa nám podarilo získať.

Názov súvisiacich tém