Vyšetrovanie podvodov

Riešenia

Vyšetrovanie podvodov

Predvídať. Odhaliť. Reagovať.

Pomáhame spoločnostiam predvídať a odhaľovať riziká podvodu. Preverujeme podozrenia na páchanie podvodu alebo neetického konania zamestnancami alebo tretími stranami. Skorá reakcia na nahlásené podvodné konanie môže znížiť finančné alebo aj reputačné škody. Zistite ako riešiť takéto situácie.

Pomáhame klientom orientovať sa v neistote

Vzhľadom na obrovský vplyv podvodných aktivít na obchodné spoločnosti je dnes viac než kedykoľvek predtým dôležité včas reagovať pri podozrení na páchanie podvodného konania a mať možnosť obrátiť sa na skúsených a kvalifikovaných vyšetrovateľov podvodov.

Neschopnosť odhaliť tieto riziká a adekvátne reagovať na tieto hrozby môže ktorejkoľvek firme spôsobiť významné finančné a reputačné škody. Prehliadanie alebo tolerovanie podvodného konania prináša aj riziko rozšírenia neetického konania medzi ďalšími zamestnancami a rast takto spôsobených škôd.

Znepokojujú vás tieto otázky?

 • Máte podozrenie, že vo vašej spoločnosti došlo k podvodu či neetickému konaniu?
 • Ohrozujú vašu firmu podvody páchané zvonku či zvnútra, alebo máte indície, že by k nim mohlo dochádzať?
 • Robí vám starosti účinnosť už zavedených či plánovaných kontrolných systémov vašej firmy v oblasti prevencie a odhaľovania finančnej kriminality, podvodov, neetického konania alebo iných nekalých praktik?
 • Potrebujete podporu pri zaistení a zhromaždení dôkazového materiálu, analýze dát alebo rozpoznaní indikátorov podvodných aktivít?
 • Riešite dodržiavanie zákonných a regulačných požiadaviek alebo ich implementáciu?
 • Zavádzate compliance oddelenie a chcete nastaviť jeho organizačné začlenenie, štruktúru, činnosť a zodpovednosti? Plánujete compliance audity?
 • Máte indície, že by mohli byť vaše nákupy predražené?
 • Máte podozrenie, že existujú uzatvorené zmluvy, ktoré môžu byť pre vašu spoločnosť nevýhodné alebo stratové?
 • Robia vám vaši zamestnanci (ich správanie, poctivosť a bezúhonnosť) vrásky na čele?
 • Riešite konflikt záujmov alebo preverenie uchádzačov o zamestnanie na rizikové pozície?
 • Máte záujem preškoliť svojich zamestnancov v oblasti dodržiavania interných pravidiel, etiky a prevencie podvodného konania?

V tom prípade sa na nás neváhajte obrátiť.

Deloitte ako líder v poskytovaní forenzných služieb pomáha pri riadení rizík a zraniteľných miest, ktoré vznikajú dôsledkom korupcie, podvodov a iných hrozieb. Klientom asistujeme napríklad pri preverení účtovných zápisov a finančného hospodárenia, riešení oznámení o nekalých a podvodných praktikách alebo pri reagovaní na žiadosti regulačných orgánov.

Pomôžeme vám predchádzať problémom a odhaliť ich skôr, ako spôsobia vašej spoločnosti rozsiahle škody.

 

Ako vieme pomôcť

Vďaka praktickým skúsenostiam dokážeme premeniť kritické a komplexné problémy na príležitosti, ktoré vám pomôžu zvýšiť odolnosť a dlhodobú konkurencieschopnosť. Vzťahy s klientmi sú založené na vzájomnej spolupráci, dôvere a diskrétnosti, a preto sa na nás klienti obracajú so žiadosťou o podporu aj v tých najcitlivejších otázkach, ako napr.:

 • preverenie podozrení z podvodov páchaných zamestnancami alebo externými subjektami,
 • preverenie finančného hospodárenia,
 • preverenie podozrení oznamovateľov nekalých praktík (whistleblowers),
 • reagovanie na žiadosti regulačných orgánov,
 • posúdenie interných postupov a nastavených kontrol s cieľom znížiť riziko výskytu podvodného konania.

Špecializujeme sa na vyšetrovanie, ako aj na prevenciu podvodov, čo nám v kombinácii s overeným forenzným prístupom, praktickými skúsenosťami, aplikáciou forenzných postupov a pokročilými analytickými nástrojmi umožňuje poskytovať nestranné posúdenie vzniknutej situácie s určením, ako k nej došlo, kto je za ňu zodpovedný, kedy a akým spôsobom bol podvod spáchaný a určiť rozsah škôd, ktoré toto konanie spôsobilo. Pomáhame tak klientom adekvátne reagovať na vzniknutú situáciu a podniknúť potrebné kroky na zníženie rizika jej opätovného výskytu. Súčasťou našej podpory môže byť aj návrh nápravných a preventívnych opatrení na posilnenie súčasných kontrol a procesov.

 

Ďalšie služby