Deloitte Legal kancelária na Slovensku

O nás

Čo robíme v našej advokátskej kancelárii?

Čo robíme v našej advokátskej kancelárii?

To, že sme z veľkej časti audítorská firma neznamená, že riešime iba audit a dane. Portfólio služieb, ktoré poskytujeme je široké a naša advokátska kancelária sa venuje celému spektru právnych oblastí, s výnimkou trestného a rodinného práva. Rozmanité nie sú iba právne predpisy, ktoré pri práci používame, ale aj naše právne služby. Naša práca nespočíva v kopírovaní paragrafov zo zákona, ale z riešenia business zadaní vyžadujúcich značne kreatívny prístup a schopnosť čítať v predpisoch „medzi riadkami“. Sme advokátska kancelária, ktorá pre klienta spracováva komplexné prípady vyžadujúce si neraz aj zapojenie mnohých expertov, častokrát z inej ako právnej oblasti, rovnako ako aj medzinárodnú spoluprácu s odborníkmi, ktorú vieme zastrešiť prostredníctvom pobočiek Deloitte v zahraničí. 

Právne poradenstvo v Deloitte zastrešujú skúsení právnici, ktorí spolupracujú so slovenskou aj zahraničnou klientelou.

Ako skúsení právnici poskytujeme našim klientom nadštandardnú úroveň služieb v oblasti obchodného a daňového práva, zmluvného práva, pracovného práva, ale aj poradenstvo pri zakladaní a likvidácii spoločností, fúziách a akvizíciách, a v neposlednom rade aj v rámci otázok spracúvania a ochrany osobných údajov.

Naše hlavné služby:

  • Obchodné právo, vrátane poradenstva pri investíciách a štruktúrovaní transakcií
  • Poradenstvo pri fúziách a akvizíciách, rozdelení a likvidácii spoločností, iné poradenské služby
  • Právne služby spojené s bežnou prevádzkou podniku
  • Daňové právo
  • Zmluvné právo
  • Regulačné právo
  • Pracovnoprávne poradenstvo
  • Služby spojene so zabezpečením povolení na pobyt a pracovných povolení pre cudzincov
  • Poradenstvo pri ochrane osobných údajov
Bolo to užitočné?