Poznatky

Inteligentné kybernetické technológie (Smart Cyber)

Ako môže umelá inteligencia pomôcť riadiť kybernetické riziká

V digitálnej ére majú technológie umelej inteligencie podobne zásadnú úlohu, akú zohrali továrne a montážne linky počas priemyselnej revolúcie: výrazne zlepšujú efektivitu a prinášajú nové produkty, služby a biznis modely, ktoré predtým jednoducho neboli možné.

Najlepšie podmienky pre kybernetické riziko

Kybernetické hrozby exponenciálne rastú. Útočníci zvnútra sa učia ako obísť systémy založené na podpisoch a podvodníci učia umelú inteligenciu, ako sa vyhnúť bežným detekčným metódam.

Čoraz väčšia dôležitosť a zložitosť tejto oblasti zamestnáva tímy pre kybernetickú bezpečnosť, pričom kvalifikovaní odborníci na kybernetickú bezpečnosť nevyhnutní na úspešné zvládnutie tohto problému sú čoraz drahší a vzácnejší. Keď sa spoja všetky uvedené faktory, sformujú sa dokonalé podmienky pre hrozby ‒ organizácie však môžu využiť vznikajúce technológie, ktoré im pomôžu zvládnuť aj tie najhoršie situácie.

Výhody Smart Cyber

Zavedením UI a pokročilej analytiky pri veľkom množstve interných aj externých údajov vedia inteligentné kybernetické technológie generovať prediktívne a použiteľné poznatky, ktoré vám pomôžu prijímať lepšie rozhodnutia v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochránia vašu organizáciu pred hrozbami. Tiež vám môžu pomôcť s rýchlejším odhaľovaním hrozieb a reagovaním na ne, a to pomocou monitorovania kybernetického prostredia s takou rýchlosťou a presnosťou, akú vedia dosiahnuť iba stroje. Najdôležitejšie však je, že Smart Cyber pomáha udržať tempo s nekončiacou záplavou čoraz sofistikovanejších útokov.

Toto sú kľúčové výhody inteligentných kybernetických technológií:

  • Dopĺňajú existujúce bezpečnostné kontroly a aplikácie pri odhaľovaní sofistikovaných, nových a neznámych hrozieb.
  • Umožňujú podnikom odhaľovať sofistikované a pretrvávajúce hrozby a identifikovať indikátory kompromitácie, ktoré by existujúce ochranné systémy mohli prehliadnuť.
  • Zlepšujú proces vyhľadávania hrozieb prostredníctvom zbierania, korelovania a analyzovania širokej škály bezpečnostných údajov.
  • Určujú vzorce hrozieb tým, že sa napoja na kanály získavania informácií o hrozbách, na informácie o zraniteľnosti, denníky udalostí zariadení a kontextové údaje, čím poskytujú proaktívne a prediktívne poznatky o bezpečnosti.
Bolo to užitočné?