Novinky

Globálna prognóza pre biofarmaceutický priemysel na rok 2021

Potenciál sa stal realitou a pokračuje v nastolenom trende

Zvládanie pandémie je komplexnou výzvou, ktorá sa vyskytne raz za život. Biofarmaceutické spoločnosti na celom svete na ňu zareagovali aktívne a kríza ich posilnila. Ako sa môžu biofarmaceutické spoločnosti ďalej rozvíjať a v ktorých oblastiach môžu budovať odolnosť do budúcnosti?

Zhrnutie

Biofarmaceutický sektor zohral pri pandémii COVID-19 kľúčovú úlohu. Na zvládnutie globálnej krízy sa tradiční konkurenti spojili s cieľom urýchliť výskum a vyvinúť novú vakcínu v rekordnom čase. Štáty, systémy zdravotnej starostlivosti, platitelia, maloobchodné lekárne a neziskové organizácie teraz v spolupráci s biofarmaceutickým sektorom zabezpečujú rozsiahlu distribúciu a očkovanie.

Digitalizácia v rámci tohto „nového normálu“ prináša do biofarmaceutického sektora nové príležitosti. Transformované pracovné prostredie, zmena poskytovania zdravotnej starostlivosti a inovatívne partnerstvá na zvýšenie efektívnosti viedli k bezprecedentnému pokroku podporovanému technológiami. Farmaceutické inovácie zachraňujú svet a biofarmaceutické a medicínsko-technologické spoločnosti môžu tento pokrok využiť.

V našej Globálnej prognóze pre biofarmaceutický priemysel na rok 2021 analyzujeme rôzne spôsoby, akými pandémia COVID-19 urýchlila zmeny, ktoré sa už zrejme nevrátia späť, ako aj priestor na zmenu a zlepšovanie. Skúma tiež rôzne scenáre, ako môžu zainteresované osoby analyzovať tieto zmeny v záujme lepšej transformácie sektora.

Výzvy biofarmaceutického sektora v roku 2021

Transformácia práce, pracoviska a pracovnej sily s ohľadom na individuálne potreby

COVID-19 zásadne zmenil náš osobný a profesionálny život. Biofarmaceutické spoločnosti fungujú vďaka práci na diaľku, pričom pracoviská sa transformujú z virtuálnych pracovných priestorov na nové typy vzdialenej spolupráce. Biofarmaceutické spoločnosti sa zameriavajú na individuálne potreby zamestnancov a podporu ich spokojnosti. Čoraz väčšia prepojenosť a prekonávanie geografických hraníc tiež zlepšujú prístup k talentovaným a kvalifikovaným pracovníkom.

Kliknite na obrázok pre zobrazenie infografiky

Kľúčové poznatky:

 • Organizácie by sa mali dôkladnejšie zamerať na ľudské zdroje a ich novú rolu, pokiaľ ide o prácu, pracovisko a pracovnú silu.
 • Schopnosť pripojiť sa a pracovať z akéhokoľvek miesta na svete bude naďalej vytvárať sieťové efekty – zlepšovať prístup k novým talentom a novým partnerom a zároveň rozširovať kapacity organizácie.
 • Je nevyhnutné podporovať kultúru spolupatričnosti a inovácie pre vzdialených pracovníkov a transformovať prácu tak, aby s ňou boli pracovníci naozaj spokojní. Bez toho nebudú pracovníci prosperovať a bude náročné získavať nové talenty.
 • Zatiaľ čo nové flexibilné priestory určené pre tímy na prácu a socializáciu mimo pracoviska sa budú v postpandemickom svete rozširovať, biofarmaceutické spoločnosti by mohli uvažovať o zmene využitia priestorov na podporu inovácie u klientov.

Zrýchlená digitalizácia: nové možnosti starostlivosti, nové úlohy pre farmaceutické a medicínsko-technologické spoločnosti

Globálne výdavky spoločností na digitálne zdravie dosiahli v roku 2020 rekordných 21,6 miliárd USD, čo je nárast o 103 % oproti roku 2019. Jedna vec je jasná – pomocou nástrojov digitálneho zdravia môže virtuálna starostlivosť zásadne zmeniť prístup k zdravotnej starostlivosti a priniesť lepšiu liečbu. Digitalizácia v biofarmaceutickom sektore tiež viedla k zvýšeniu počtu nových systémov zdravotnej starostlivosti a digitálnych lekární, ako aj k jednoduchému a efektívnemu prístupu k zdravotnej starostlivosti.

Kliknite na obrázok pre zobrazenie infografiky

Kľúčové poznatky:

 • Zainteresované osoby budú pravdepodobne pokračovať vo financovaní inovácií v oblasti digitálneho zdravia aj v roku 2021. Očakáva sa, že systémy zdravotnej starostlivosti budú aj naďalej investovať a hybridný model virtuálnych a osobných návštev sa po pandémii pravdepodobne stane novým štandardom.
 • Voľnejšia regulácia počas pandémie zvýšila využívanie telemedicíny v mnohých krajinách, ale úhrady a regulačné pravidlá po pandémii budú kľúčové pre jej trvalé využívanie a rozširovanie.
 • Digitalizácia priniesla nové možnosti starostlivosti, napríklad jednoduchý prístup ku klinickej starostlivosti z domu, maloobchodné a digitálne lekárne, očkovanie v lekárňach, dodávky pomocou dronov atď.
 • Domov sa stáva centrom virtuálnych interakcií a miestom klinickej starostlivosti. Domáce testovanie a testovanie v mieste starostlivosti zažívajú revolúciu a medicínsko-technologické spoločnosti môžu očakávať konkurenciu od sektora spotrebiteľských technológií.

Nový obchodný model zameraný na zákazníkov: stretnutie sa s lekármi v mieste ich pôsobnosti, za ich podmienok a prostredníctvom zmysluplnejších interakcií

Keďže farmaceutické obchodné modely sa menia na virtuálne, je potrebné, aby sa spoločnosti zamerali na potreby poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS). Predaj na diaľku v roku 2020 prudko vzrástol, pretože lekári a nemocnice využívali virtuálne stretnutia s obchodnými zástupcami. Celosvetovo sa v apríli 2020 uskutočnilo viac ako 316 900 vzdialených stretnutí s lekármi. V budúcnosti však bude aj táto zmena podliehať postpandemickým požiadavkám jednotlivých krajín. Spoločnosti sa tiež zamerajú na zvyšovanie hodnoty prostredníctvom digitálnych kanálov a vzdelávanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v postpandemickom svete.

Kliknite na obrázok pre zobrazenie infografiky

Kľúčové poznatky:

 • Budúce interakcie medzi spoločnosťami a PZS: rozvíja sa hybridný obchodný model, ktorý kombinuje osobné a virtuálne stretnutia, ale kľúčovú úlohu budú hrať kultúrne rozdiely.
 • Keďže spoločnosti sa v súčasnosti prikláňajú k virtuálnym modelom spolupráce s PZS, digitálne a virtuálne interakcie si budú vyžadovať nové zručnosti, aby boli vzťahy osobnejšie a empatickejšie.
 • V sektore zdravotnej starostlivosti dôjde k väčším investíciám a strategickým partnerstvám, ktoré doplnia jeho rozšírené úlohy.
 • Očakáva sa, že obrovské lekárske kongresy z minulosti sa zmenia na virtuálne, cielené a hybridné fyzické/digitálne udalosti a že dôjde k rozvoju technológií, ako napríklad umelá inteligencia, chatboty, virtuálne miestnosti a vzdelávacie platformy.

Nové typy spolupráce a klinických skúšok menia výskum a vývoj

COVID-19 urýchlil digitálnu transformáciu farmaceutického sektora o niekoľko rokov. Počas pandémie sa biofarmaceutický priemysel vyznačoval flexibilitou, rýchlejším uvádzaním produktov na trh a vyššou efektivitou. Zatiaľ čo vývoj a kontrola nových liekov v tomto sektore trvá v priemere 8,2 roka, dve nové vakcíny COVID-19 boli vyvinuté, testované a povolené za menej ako rok. Vzhľadom na to spoločnosti prehodnocujú a zlepšujú svoje procesy s cieľom zvýšiť efektívnosť. Hľadajú tiež inovatívne partnerstvá, vďaka ktorým by boli úspešnejšie. Spoločnosti tiež smerujú k virtuálnym klinickým skúškam a vzdialenému monitorovaniu, aby do svojich štúdií mohli zapojiť viac pacientov prostredníctvom telemedicíny a mobilnej zdravotnej starostlivosti.

Looking ahead
Kliknite na obrázok pre zobrazenie infografiky

Kľúčové poznatky:

 • Biofarmaceutické spoločnosti prichádzajú s rôznymi stratégiami na inováciu klinických skúšok, aby skrátili ich čas, vrátane nových koncepcií testov, nových technológií, napr. umelej inteligencie, a nových strategických partnerstiev.
 • Nové typy virtuálnych skúšok umožňujú väčšie zapojenie pacientov a zvyšujú ich rozmanitosť v záujme hodnotnejších poznatkov.
 • Plánovanie a zdroje sú kľúčom k úspechu týchto nových modelov, najmä pri zohľadňovaní potrieb zraniteľných alebo marginalizovaných skupín obyvateľstva.
 • Biofarmaceutické spoločnosti by mali transparentne spolupracovať so startupmi, aby využili dáta potrebné na spustenie inovatívnych prístupov k vývoju liekov.

Skrátenie času potrebného na vývoj a kontrolu, potreba „myslieť ako regulátor“

V dôsledku pandémie COVID-19 urýchlili regulačné orgány procesy schvaľovania liekov. Priebežné preskúmanie vakcín bolo jedným zo zrýchlených regulačných nástrojov pre mimoriadnej situácie, ktoré zahŕňajú rýchle vedecké poradenstvo, zrýchlené povolenia na uvedenie na trh a podávanie liekov zo súcitných dôvodov. Vo vývoji bolo povolené používať platformy schválené v iných oblastiach, napríklad mRNA, za predpokladu, že sú k dispozícii príslušné dáta.

Vakcíny priniesli globálny pohľad na zdravie obyvateľov a došlo k intenzívnej spolupráci regulačných orgánov a biofarmaceutického sektora. Medzirezortné vedecké zdroje umožnili skrátenie kontroly liekov a liečby na ochorenie COVID-19.

Kliknite na obrázok pre zobrazenie infografiky

Kľúčové poznatky:

 • Nové stratégie a technológie vrátane dôkazov z reálneho sveta, skúšok na platformách, vzdialeného monitorovania klinických skúšok a pokročilej analytiky môžu organizáciám pomôcť uspieť v novom regulačnom prostredí, skrátiť časové plány a urýchliť získavanie poznatkov.
 • Pokračujúca spolupráca medzi štátmi, biofarmaceutickým priemyslom a veľkými technologickými firmami pravdepodobne prinesie investície do inovatívnych technológií na liečbu rozšírených chorôb na základe modelu, ktorý vznikol počas pandémie.
 • Regulačné orgány konajú s ohľadom na riziko a myslieť ako ony je kľúčové. Najlepším prístupom je skúmať kontroly a procesy z pohľadu regulačného orgánu a zároveň starostlivo analyzovať riziká a prínosy.

Cezhraničná závislosť zvyšuje potrebu transparentného dodávateľského reťazca a možností návratu výroby zo zahraničia

COVID-19 odhalil cezhraničnú závislosť v obchode, výrobe a distribúcii. Objavuje sa trend návratu výroby zo zahraničia, aby sa zvýšila sebestačnosť krajín. Výrobcovia vakcín riskovali, aby vyrobili vakcíny, uspokojili dopyt a urýchlili ich uvedenie na trh. Špecifické požiadavky na manipuláciu s vakcínami využívajúcimi technológie mRNA priniesli nové výzvy a vyžadovali nové riešenia. Hoci si spoločnosti pred pandémiou mysleli, že majú stabilné dodávateľské reťazce, čo sme sa dozvedeli o ich odolnosti?

Kliknite na obrázok pre zobrazenie infografiky

Kľúčové poznatky:

 • Organizácie by mali komplexne zhodnotiť svoj dodávateľský reťazec a optimalizovať jeho odolnosť strategicky, prevádzkovo aj finančne. V roku 2021 sa očakáva pokračovanie vo významných investíciách do návratu výroby zo zahraničia, najmä pokiaľ ide o nedostatkové produkty (napr. injekcie, vakcíny).
 • Zmeny vo výrobnom a dodávateľskom reťazci si vyžadujú nové partnerstvá. Očakáva sa, že intenzívnejšia spolupráca medzi konkurentmi prinesie stabilné a rýchle dodávky liekov a vakcín pre verejnosť.
 • Zvyšuje sa počet zmlúv na výrobu liekov ďalšej generácie. Mnohé farmaceutické spoločnosti budú musieť na výrobu produktov využiť svojich partnerov.

Podpora spoločnosti: požiadavky v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a spravovania (ESG)

V roku 2021 bude príkladná spoločenská zodpovednosť základom celkového úspechu organizácie. Počas pandémie sa povesť mnohých sektorov rýchlo zmenila, ale najviac sa to dotklo biofarmaceutického sektora. Sektoru sa darí, ale ako môžu spoločnosti vybudovať väčšiu dôveru a využiť väčší rast pre všeobecné dobro?

Kliknite na obrázok pre zobrazenie infografiky

Kľúčové poznatky:

 • Organizácie môžu ísť príkladom, konať čestne, budovať si bezpečné základy, zameriavať sa na pacienta, inovovať bez hraníc a zakomponovať dôveru do svojej DNA.
 • Meranie pokroku v spoločenskej zodpovednosti je rozhodujúce pre budovanie dôvery a zvýšenie významu tohto sektora v spoločnosti.  Podnikateľská etika, spravovanie produktov a prístup k základným službám sú kľúčové otázky, ktoré by mohli mať vplyv na oceňovanie veľkých farmaceutických spoločností a biotechnologických spoločností.
 • Čoraz väčší počet farmaceutických spoločností prechádza na elektrické vozidlá, aby prispeli k pozitívnej zmene. Znižovanie znečistenia z farmaceutickej výroby je len jednou z mnohých oblastí, ktorou sa tento sektor zaoberá.
 • Organizácie by sa mali zamerať na dosiahnutie rovnosti, pokiaľ ide o zdravie, rasu a rod. Spoločnosti sa snažia investovať do riešení, ktoré znižujú nerovnosť a prispievajú k zmysluplnej zmene v spoločnosti. Rozširujú tiež svoju sieť
  zdrojov s cieľom prelomiť rodové a rasové bariéry a nerovnosti a zároveň nesú zodpovednosť za svoje kroky.
 • Spoločensky zodpovedné spoločnosti vytvárajú nové kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI). Úspech dnes a v budúcnosti závisí od spolupráce pri budovaní spoločných hodnôt transparentným a udržateľným spôsobom.

Bolo to užitočné?