Poznatky

Globálna prognóza pre biofarmaceutický priemysel na rok 2022

Digitalizácia v potrebnom rozsahu: Plnenie vedeckých prísľubov

Biofarmaceutické spoločnosti sa pasujú s osobitnými výzvami vzhľadom na svoju mimoriadne viditeľnú rolu pri určovaní cien liekov a prístupe k liekom, čo pandémia ešte viac podčiarkla. Aj v týchto bezprecedentných časoch zaznamenali za ostatné dva roky mnohé biofarmaceutické spoločnosti prevratné vedecké objavy. Hnacou silou zmeny je prechod na prístupy viac založené na dátach v rámci celého hodnotového reťazca, väčšia spolupráca, digitálna transformácia a pokročilé priority top manažmentu spoločností. Nastavila sa nová latka a spoločnosti sú teraz ochotné prekračovať konvencie na riešenie tých najzložitejších výziev, aby mohli dosiahnuť čo najväčšie výhody.


Naša globálna prognóza pre biofarmaceutický priemysel na rok 2022 sa zameriava na súčasný stav odvetvia, analyzuje sedem trendov, ktoré ho formujú, a pripravuje zainteresované strany na to, aby využili mnohé príležitosti, ktoré odhalila a urýchlila pandémia. V nadchádzajúcom roku budú progresívne spoločnosti myslieť digitálne (think-digital-to-be-digital) a uvažovať o tom, ako môžu technológie rozšíriť ľudské schopnosti a modernizovať vykonávanie procesov.

Preštudujte a stiahnite si nasledujúce kľúčové oblasti:

V roku 2022, keď sa riadiaci pracovníci biofarmaceutických firiem budú zaoberať naliehavou potrebou väčších investícií a budú podstupovať väčšie riziko, sa očakáva, že vďaka spojeniu digitálnych technológií a umelej inteligencie nastane zmena status quo a transformácia funkčných oblastí a hodnotových tokov. Nastal čas využiť tento technologický trend a lekcie, ktoré nám dala pandémia – fungovať digitálne a konkurovať vďaka agilnému prístupu.

                  - Vicky Levy, líderka Deloitte Global pre biofarmaceutický priemysel

Prečítajte si naše predošlé prognózy

Prečítajte si alebo si stiahnite predošlé prognózy pre biofarmaceutický priemysel

Prognóza pre globálny biofarmaceutický priemysel na rok 2021

Prognóza pre globálny biofarmaceutický priemysel na rok 2020

Prognóza pre globálny biofarmaceutický priemysel na rok 2019

Zaujímajú vás trendy a záležitosti ovplyvňujúce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, programy zdravotnej starostlivosti a štátne zdravotnícke organizácie? Prečítajte si našu globálnu prognózu pre odvetvie zdravotnej starostlivosti.

Bolo to užitočné?