Poznatky

Globálne trendy ovplyvňujúce farmaceutický priemysel

Farmaceutickému priemyslu sa v ekonomickom ponímaní dobre darilo aj počas minulých ekonomických recesií. Ukázalo sa, že rast farmaceutického priemyslu vysoko koreluje so všeobecnou ekonomickou silou a s úrovňou výdavkov na zdravotnú starostlivosť tej-ktorej krajiny. Obe tieto veličiny, teda ekonomická sila a úroveň výdavkov na zdravotnú starostlivosť, sú však diametrálne odlišné v rôznych krajinách.

 

Ako si farmaceutický priemysel poradí s volatilitou súčasného trhu, ekonomickou neistotou, tlakmi na ceny, požiadavkami na inovácie, zameraním sa na pacienta ako zákazníka a v neposlednom rade s neustále sa meniacimi reguláciami? Odpoveď nájdete v štúdii Globálne trendy ovplyvňujúce farmaceutický priemysel.

Pokiaľ máte záujem o odoberanie noviniek spoločnosti Deloitte prihláste sa na náš newsletter

Bolo to užitočné?