Talent stratégie | Deloitte Slovensko

Riešenia

Talent stratégie

Hospodársky vývoj, globalizácia, nové technológie a meniaca sa štruktúra pracovnej sily vrátane zvyšovania rozmanitosti a starnutia obyvateľstva ukazujú, že tradičný univerzálny prístup k riadeniu talentov už nestačí. Zamestnanci očakávajú od svojich podnikov individuálny prístup – na mieru šité odmeňovanie, hodnotiace a vývojové systémy.

Keďže v súčasnosti existuje nedostatok zamestnancov s kľúčovými kompetenciami a znalosťami, očakáva sa, že nové, inovatívne HR systémy odmeňovania, vzdelávania a riadenia výkonnosti pomôžu prilákať a udržať kľúčové talenty. Vzhľadom na zložitosť zmien je pre spoločnosti problematické nájsť ten správny smer.

V tejto oblasti môžeme pomôcť: naše riadenie talentov, riadenie výkonnosti a riešenia odmeňovania pokrývajú celý „životný“ cyklus zamestnancov, počnúc ich identifikáciou a akvizíciou až po ich rozvoj, riadenie výkonnosti, odmeňovanie a uchovávanie, aby sa zabezpečilo, že stratégia riadenia ľudských zdrojov je v súlade s celkovou stratégiou vašej spoločnosti.

V oblasti talent stratégií sa zameriavame na:

  • Stratégiu ľudského kapitálu
  • Zamestnanecké skúsenosti
  • Riadenie výkonnosti
  • Nábor
  • Talent management
  • Retenciu talentu
  • Angažovanosť
  • Rozvoj lídrov
  • Efektívnosť predaja