Služby

Transformácia HR

Preskúmať obsah

Existuje viac ako cesta k tvorbe hodnoty prostredníctvom ľudských zdrojov (HR) – nie každá iniciatíva HR je transformačná. Každá investícia do HR však môže ukázať cestu k hodnote. V tom vynikajú odborníci spoločnosti Deloitte na transformáciu HR – vytvoria priamu cestu k výborným výsledkom.

Úspech akejkoľvek iniciatívy transformácie HR presahuje tvorbu kapacít. Treba sa zamerať na budovanie schopnosti, dôveryhodnosti a spolupatričnosti, ktoré podniku prinesú výborné výsledky. Už tri desaťročia sa naši odborníci špecializujú výlučne na ľudské zdroje. Nikdy neprestaneme investovať do budúcnosti HR. Dnes sme lídrom preto, že vždy myslíme na zajtrajšok.

Ivan Lužica

Ivan Lužica

partner, poradenstvo

Počas vyše 20-ročnej praxe v oblasti IT a poradenských služieb sa zúčastnil a viedol viaceré projekty na Slovensku v súkromnom aj verejnom sektore. Jeho kľúčovou zodpovednosťou v optimalizačných proje... Viac

Preskúmať obsah

Názov súvisiacich tém