Služby

Positná matematika, odmeňovanie a analýza

Preskúmať obsah

Organizácie v snahe o rast ziskovosti čelia novým rizikám, pričom sa snažia maximalizovať návratnosť kapitálu pochopením investičných príležitostí s ohľadom na riziko.

Odborníci spoločnosti Deloitte na poistnú matematiku, odmeňovanie a analytiku pomáhajú podnikovým lídrom prijímať kvalifikované rozhodnutia na zvýšenie tržieb, riadiť riziká a kapitál, znižovať prevádzkové náklady a navrhovať programy kompenzácie a odmeňovania na riešenie kľúčových podnikových, finančných a poisťovacích výziev.

Spolupracujeme s mnohými poprednými svetovými poskytovateľmi finančných služieb v oblasti životného poistenia a poistenia majetku a zodpovednosti, ako aj s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Okrem toho poskytujeme poradenstvo v oblasti odmeňovania a riadenia rizík organizáciám zo všetkých odvetví a geografických oblastí.

 

How data science and behavioral science can work together

Preskúmať obsah