Daňové konanie | Deloitte Slovensko

Riešenia

Daňové konanie

Zastupujeme klientov pri daňových kontrolách a pred súdmi a radíme im, ako sa vyhnúť daňovým sporom. Nesľubujeme nemožné, ale spoločne hľadáme riešenie, ktoré vyplynie z realistickej analýzy situácie.

Zabezpečujeme výklad daňového hmotného práva. V rámci judikatúry sledujeme a spoluvytvárame najnovšie prístupy k riešeniu daňových sporov. Radíme pri nastavení firemných procesov, aby sa predišlo novým sporom a chránila sa zodpovednosť manažmentu.

Ako vám môžeme pomôcť:

Nebuďte na to sami, keď príde kontrola
  • Praktická pomoc pri daňovej kontrole, aby ste nezmeškali možnosť chrániť svoje práva.
  • Asistencia pri komunikácii so správcom dane.
  • Praktická pomoc vo vyrubovacom konaní.
Ak už na súd, tak s pomocou odborníka
  • Zastupovanie pred krajskými súdmi a Najvyšším súdom.
  • Strategické riešenie sporov tam, kde iní doteraz neuspeli.
Ochrana proti zatiahnutiu do karuselového podvodu
  • Revízia a nastavenie firemných procesov ako obrana proti zatiahnutiu do iných podvodov.

Spojte sa s nami

Katarína Mikovínyová

Katarína Mikovínyová

senior manažérka | daňové poradenstvo

Katarína Mikovínyová je senior manažérkou na oddelení daňového poradenstva spoločnosti Deloitte. Má poznatky týkajúce sa slovenskej daňovej legislatívy upravujúcej DPH, správu daní, predpisov Intrasta... Viac