Novinky

Možnosť zvýšenia podpory pre firmy, ktorým bola schválená investičná pomoc 

Ministerstvo hospodárstva SR naďalej poskytuje synergickú podporu pri nákupe technológií pre projekty, ktoré už benefitujú z regionálnej investičnej pomoci.

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc. Cieľom výzvy je poskytnúť synergickú podporu podnikom na realizáciu investičných zámerov.  

Ďalší doplnkový zdroj financovania investičných zámerov je poskytovaný vo forme priamej pomoci (grant) určenej na obstaranie technológií, ktoré sa budú využívať pri vývoji alebo inovácii technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov na účely ich použitia vo výrobe inovovaného produktu alebo pri inovácii produkčného procesu. Úspešné projekty je potrebné ukončiť do konca roku 2023.

Alokácia finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu predstavuje 30 mil. EUR, pričom podporu môžu získať MSP aj veľké podniky. K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov, preto odporúčame neodkladať prípravu žiadosti o poskytnutie NFP. Predpokladáme však, že finančné prostriedky alokované na tento typ podpory sa navýšia. 

V súvislosti s výzvou je potrebné postupovať podľa podmienok regionálnej investičnej pomoci, s ktorou majú naši odborníci mnohé skúsenosti. V prípade, ak sa chcete o výzve alebo podmienkach oprávnenosti v rámci regionálnej investičnej pomoci dozvedieť viac, neváhajte kontaktovať našich odborníkov. 

 

Dátum: 11. 11. 2021

Bolo to užitočné?